Skip to main content

SÓbhail lÓrach-lýn Ós an RA

Tha Tasglann-lýn na RA ag amas air an uiread ’s a ghabhas de lÓraichean-lýn na RA gus an clÓraich sinn an dualchas nÓiseanta air-loidhne airson ginealaichean ri teachd. Ný sinn seo tro ?chrÓlaidhean lýn? (web crawls) fŔin-obrachail a bhios a’ cruinneachadh lÓraichean-lýn as urrainn dhuinn aithneachadh mar lÓraichean-lýn a chaidh fhoillseachadh san RA, mar eisimpleir, an fheadhainn aig a bheil ainm Órainne na RA aig an ýre as Óirde, mar eisimpleir .uk, cymru agus .scot cho math ri lÓrach-lýn sam bith eile a gheibh sinn a-mach a tha stŔidhichte ann am frithealaiche san RA tro obair-lÓimhe.

’S e obair mh˛r a tha seo agus mar sin, bidh sinn a’ call t˛rr m˛r lÓraichean-lýn a chionn ’s nach eil fhios agam mun deidhinn.

Bhiomaid fýor thoilichte cluinntinn mu lÓraichean-lýn Ós an RA a tha thu den bheachd a bu ch˛ir a bhith air an tasgadh. Dh’fhaodte gu bheil thu a’ deasachadh lÓrach-lýn no gu bheil lÓrach-lýn agad nach eil sinn a’ cruinneachadh mar-thÓ. Bidh sinn a’ tasgadh a h-uile se˛rsa lÓraich-lýn, bho fhoillseachaidhean oifigeil gu lÓraichean-lýn nas pearsanta no nas neo-Óbhaistiche. Thoir am fiosrachadh dhuinn air an fhoirm ghoirid gu h-ýosal.

Tapadh leat bho sgioba Tasgaidh LÓraichean-lýn na RA.

Bidh sinn a’ tasgadh lÓraichean-lýn:

  1. Aig a bheil Órainn .uk no Órainn chruinn-e˛lach eile na RA aig an ýre as Óirde mar eisimpleir .scot no .cymru.
A tha air am foillseachadh san Rýoghachd Aonaichte.

Cha bhi sinn a’ tasgadh:

  1. └rd-¨rlaran fuaim no bhidio air-loidhne, anns a bheil stuth clais-lŔirsinneach mar phrýomh shusbaint
  2. Eadra-lýontan agus puist-d prýobhaideach.
  3. DÓta pearsanta ann an lÓraichean lýonraidh sh˛isealta no lÓraichean a tha dýreach fosgailte do bhuidhnean cuingichte.

SÓbhail lÓrach-lýn Ós an RA

Tha raointean a tha comharraichte le * riatanach.

Tha fiosrachadh pearsanta a bheir thu dhuinn air a dhýon le Lagh Dýon DÓta na RA. Faic an Aithris Prýobhaideachd againn.

Cuir a-steach tiotal na lÓraich-lýn
Cuir a-steach URL na lÓraich-lýn
Cuir a-steach d’ ainm
Feumaidh sinn an se˛ladh puist-d agad ma tha thu ag iarraidh freagairt bhuainn. Bhiodh e feumail dhuinn cuideachd mas ann leat a tha an lÓrach-lýn a chaidh a mholadh, agus ma tha thu airson ’s gun cuir sinn lethbhreacan tasglainn den lÓraich-lýn air chothrom tro Tasglann-lýn na RA.
Cleachd am bogsa seo airson innse dhuinn, mar eisimpleir, ma tha an lÓrach-lýn seo agad, no ma tha i gu bhith a’ dol far loidhne