Skip to main content

Aithris Probhaideachd

Bidh an lrach-ln seo a’ cleachdadh Google Analytics, seirbheis mion-sgrdaidh ln a tha air a thoirt seachad le Google, Inc. ("Google"). Bidh Google Analytics a’ cleachdadh "chriomagan", a tha nam faidhlichean teacsa a thid a chur air a’ choimpiutair agad, gus an lrach-ln a chuideachadh gus mion-sgrdadh a dhanamh air mar a tha cleachdaichean a’ cleachdadh na lraich-ln. Thid am fiosrachadh a chruthaicheas a’ chriomag mu mar a chleachd thu an lrach-ln (a’ gabhail a-steach do sheladh IP) a chur gu Google agus a stradh air frithealaichean anns na Stitean Aonaichte. Cleachdaidh Google am fiosrachadh seo gus measadh a dhanamh air mar a chleachd thu an lrach-ln, a’ cur ri chile aithisgean air gnomhachd lrach-ln airson luchd-obrachaidh lrach-ln agus a’ toirt seachad sheirbheisean eile co-cheangailte ri gnomhachd lrach-ln agus cleachdadh eadar-ln. Dh’fhaodte gun toir Google am fiosrachadh seo do threas prtaidhean nuair a dh’fheumas e sin a dhanamh a rir an lagha, no far a bheil treas prtaidhean a’ priseasadh an dta s leth Google. Cha cheangail Google an seladh IP agad ri dta sam bith eile a th’ aig Google. Faodaidh tu cleachdadh chriomagan a dhiltadh le bhith a’ taghadh nan roghainnean iomchaidh air do bhrabhsair, ach thoir an aire ma n thu seo gur dcha nach urrainn dhut a h-uile foincsean san lraich-ln seo a chleachdadh. Le bhith a’ cleachdadh na lraich-ln seo, tha thu a’ toirt cead do Google dta a phriseasadh mu do dheidhinn san digh agus airson nan adhbharan a tha air am mneachadh gu h-rd.

Faodaidh tu an tuilleadan brabhsair opt-a-mach airson Google Analytics a chleachdadh gus stad a chur air dta bho bhith air a chur chun choimpiutair agad nuair a thadhlas tu air Tasglann Ln na RA a bhios a’ cleachdadh Google Analytics JavaScript (ga.js) gus sil a chumail air cleachdadh. Tha an tionndadh beta den opt-a-mach ri fhaighinn airson Internet Explorer, Firefox, agus Chrome, agus faodar a luchdachadh a-nuas an seo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bidh sinn cuideachd a’ cleachdadh chriomagan airson a bhith a’ tracadh sheiseanan agus a’ stradh roghainnean lraich, dreach airson a bhith a’ taisbeanadh nan lraich-ln san tasglann gu ceart agus gus am bi an lrach-ln nas fharr dhan luchd-cleachdaidh. Tha na lraichean-ln san tasglann nan lethbhreacan dleas de na lraichean-ln be, agus mar sin dh’fhaodte gum bi JavaScripts gnomhach ann a bhios a’ suidheachadh chriomagan air a’ choimpiutair agad. Gabhaidh criomagan a chur comas le bhith ag atharrachadh nan roghainnean probhaideachd air na brabhsairean agad.

Iarraidh sinn fios conaltraidh anns na foirmean conaltraidh agus ?mol lrach-ln’ againn. Thid am fiosrachadh pearsanta mur deidhinn no mu neach be sam bith eile a tha clraichte air na foirmean a limhseachadh a rir Achd Don Dta 1998. Tha seo a’ ciallachadh gun tid a chumail gu tarainte agus a chleachdadh airson a bhith gad fhreagairt, airson adhbharan rianachd is rannsachaidh taobh a-staigh na buidhne a-mhin, agus nach tid a thoirt do phrtaidh sam bith eile, ach a-mhin ma tha seo na dhleastanas fon lagh.