Skip to main content

Rabhadh is Toirt a-nuas

Tha ceannas aig Brd Leabharlann Bhreatainn air Tasglann-ln na RA aig a’ cheann thall. Tha rn aig a’ Bhrd danamh cinnteach gu bheil an stuth a tha air a thaisbeanadh air Tasglann-ln na RA (?an Tasglann?) laghail agus a rir nan Teirmichean is Cumhaichean againn.

Ma tha thu airson gearain a dhanamh mu rud sam bith san Tasglann, cuir fios thugainn tron phost-d aig web-archivist@bl.uk no tron phost (Notice and Takedown, Web Archiving Team, Leabharlann Bhreatainn, St Pancras, 96 Rathad Euston, Lunnainn NW1 2DB).

Gus an dilig sinn ris a’ ghearain agad cho luath ’s a ghabhas, cuir a-steach am fiosrachadh a leanas san litir/post-d agad agus comharraich e mar ?IGINNEACH?.

  1. Am fiosrachadh conaltraidh agad - a’ gabhail a-steach d’ ainm, seladh puist-d agus ireamh fn tron latha.
  2. Gu ler fiosrachaidh gus an aithnich sinn an t-susbaint mu bheil an gearain, a’ gabhail a-staigh an URL air fad agus far an gabh a lorg.
  3. Na h-adhbharan airson a’ ghearain agad.

N sinn breithneachadh air gach gearain a rir airidheachd, agus gus am beachdaich sinn air a a’ ghearain, dh’fhaodte gun toir sinn an t-susbaint bhuntainneach air falbh bhon Tasglann no gun cur sinn comas i. Ma chaidh an t-susbaint a thoirt dhuinn le treas-phrtaidh, dh’fhaodte gum bi e iomchaidh dhuinn fios a chur thuca.