Skip to main content

SÓbhail LÓrach-lýn bhon RA

’S e amas Tasglann-lýn na RA a bhith a’ trusadh is a’ gleidheadh Raon-lýn na RA ann an d˛igh cho coileanta ’s a ghabhas airson luchd-rannsachaidh san Óm ri teachd. Ný sinn seo tro dh˛igh-obrach mheasgaichte le trusadh m˛r gach bliadhna de na h-Órainnean air fad agus obair tasgaidh nas roghnaiche, a tha ag amas air lÓraichean-lýn fa leth airson chruinneachaidhean s˛nraichte.

’S e obair mh˛r a tha seo agus mar a bhiodh tu an d¨il, tha t˛rr m˛r susbaint air lÓraichean-lýn air nach eil fios againn. Ma tha lÓrach-lýn agad san RA, no ma tha thu e˛lach air lÓrach-lýn, a tha thu den bheachd a bu ch˛ir a bhith air a cur dhan tasglann, bu toil leinn cluinntinn bhuat tron fhoirm gu h-ýosal.

(en) We will be archiving sites:

  1. that are issued from a .uk or other UK geographic top-level domain.
  2. where part of the publishing process takes place in the UK.

(en) We will not be archiving:

  1. (en) sites concerning film and recorded sound where the audio-visual content predominates (but, for example, web pages containing video clips alongside text or images are within scope).
  2. private intranets and emails.
  3. personal data in social networking sites or that are only available to restricted groups.

(en) Save a UK website

(en) Fields marked with * are mandatory

Bidh fiosrachadh pearsanta a bheir thu dhuinn air a dhýon le lagh dýon dÓta na RA. Leugh an aithris prýobhaideachd againn.

(en) Please enter the title of the website
(en) Please enter URL of the website
(en) Please enter your name
Tha feum againn air an t-se˛ladh puist-d agad ma tha thu ag iarraidh freagairt bhuainn. Bhiodh e feumail dhuinn cuideachd, mas ann leat a tha an lÓrach-lýn a chaidh a mholadh, agus ma tha thu airson ’s gun cuir sinn lethbhreacan tasglainn den lÓraich-lýn ri Tasglann-lýn na RA far am bi cothrom orra.
Fiosrachadh sam bith eile (cleachd am bogsa seo airson innse dhuinn, mar eisimpleir, mas ann leatsa a tha an lÓrach-lýn seo, no ma tha i gu bhith a’ dol far loidhne)