Skip to main content

Mu ar deidhinn

DŔ an obair a th’ againn?

’S e an t-amas aig Tasglann-lýn na RA a bhith a’ cruinneachadh Raoin-lýn uile na RA gach bliadhna.

Thathar a’ cruthachadh, ag atharrachadh no a’ cur Ós do lÓraichean-lýn fad an t-siubhail. Tha an t-susbaint neo-sheasmhach seo a’ toirt dhuinn fianais chudromach air saoghal an latha an-diugh. Tha Tasglann-lýn na RA ag amas air an t-susbaint seo a shÓbhaladh is a ghleidheadh agus air cothrom a thoirt oirre do luchd-rannsachaidh aig an Óm seo agus san Óm ri teachd (acadaimigeach no eile).

Co-dhi¨ aon turas gach bliadhna, ný sinn ?trusadh’ fŔin-obrachail gus an uiread as motha ’s a ghabhas de lÓraichean-lýn na RA a ghlacadh is a ghleidheadh. Tron obair seo, thŔid na milleanan de lÓraichean-lýn is na billeanan de dh’fhaidhlichean fa leth a chruinneachadh (duilleagan html, dealbhan, pdf's, bhidiothan is mar sin air adhart.)

Bidh sinn a’ sÓbhaladh taghadh de lÓraichean-lýn nas trice (cuid dhiubh gach latha).

A bharrachd air seo, bidh sinn a’ cur f˛cas air cruinneachadh de lÓraichean-lýn air tachartasan no cuspairean s˛nraichte agus bidh sinn gan cur c˛mhla mar Chruinneachadh S˛nraichte.

’S e dýreach susbaint air an lýon fhosgailte a thŔid a chruinneachadh, cha tŔid rud sam bith a tha prýobhaideach a chruinneachadh. Cha tŔid post-d no rud sam bith air c¨l log a-steach prýobhaideach a chruinneachadh. Cha tŔid ach glŔ bheag de shusbaint bho na meadhanan s˛isealta a chruinneachadh ('s e taghadh de tweets bho twitter as motha a thŔid a chruinneachadh).

Feuch na Ceistean Cumanta airson barrachd fiosrachaidh.

Server cluster for big data storage
Reading room at The British Library

C˛ sinne

Tha Tasglann-lýn na RA a’ riochdachadh nan Leabharlannan-tasgaidh Reachdail uile:

  • Leabharlann Bhreatainn
  • Leabharlann NÓiseanta na Cuimrigh
  • Leabharlann NÓiseanta na h-Alba
  • Leabharlannan Bodleian, Oilthigh Oxford
  • Leabharlannan Oilthigh Cambridge
  • Colßiste na TrÝonˇide, Baile ┴tha Cliath

Cuidich sinn gus cur ris an tasglann

Ged a tha sinn a’ feuchainn ri gach lÓrach-lýn san RA a chruinneachadh, tha fios againn gum bi sinn a’ call t˛rr aca a chionn 's nach eil iad air Órainn .uk no gu bheil iad air frithealaiche suidhichte taobh a-muigh na RA. A bheil thu e˛lach air lÓrach-lýn stŔidhichte san RA a bu ch˛ir a bhith air a gleidheadh? Mol an seo i.

Partners of The British Library