Skip to main content

Charities

làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Feed Our Frontline Jersey


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-09 https://www.feedourfrontline.je/
 • Jersey Child Care Trust


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-17 http://www.jcct.org.je/
 • Jersey Heritage


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-08-12 http://www.jerseyheritage.org/
 • Jersey Overseas Aid Commission


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-18 http://www.jerseyoverseasaid.org.je/
 • National Trust Jersey


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-13 http://www.nationaltrust.je/
 • Prison Me No Way (Jersey)


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-01 http://www.pmnwjersey.com/
 • RNLI Jersey


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-18 http://www.rnlijersey.org.je/