Skip to main content

Business & Trade Unions

18 lraichean-ln sa chruinneachadh
 • 365 Tickets


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin International ticketing company, started in and based in ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-02 https://www.365tickets.com/
 • Channel Islands Tenders


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This portal is designed to allow the sharing of informati... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-30 http://www.channelislandtenders.com/
 • Digimap Jersey


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Specialise in creating mapping solutions and providing di... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-30 http://www.digimap.je/
 • Digital Jersey


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The purpose of Digital Jersey is to act as an accelerator... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-17 http://www.digital.je/
 • Fetch Jersey


  Created as a response to the challenge presented by COVID... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-02 https://www.fetch.je/
 • Genuine Jersey


  Genuine Jersey was launched in 2001 to promote the divers... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-17 http://www.genuinejersey.com/
 • JT Global


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for JT Global, one of Jersey's telecommunications... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-25 http://www.jtglobal.com/
 • Jersey Business


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Jersey Business provides free, independent, confidential ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-17 http://www.jerseybusiness.je
 • Jersey Consumer Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website of The Jersey Consumer Council (JCC), who work on... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-07-09 https://www.consumercouncil.je/
 • Jersey Development Company


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for the Jersey Development Company, who act as th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-29 http://www.jerseydevelopment.je
 • Jersey Electricity


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for Jersey Electricity plc, a vertically integrat... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-18 https://www.jec.co.uk/
 • Jersey Finance


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Jersey Finance is a not-for-profit making organisation, f... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-17 http://www.jerseyfinance.je/
 • Jersey Financial Services Commission


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Commission is responsible for the regulation, supervi... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-18 http://www.jerseyfsc.org/
 • Jersey Post


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for Jersey Post or Jersey Post Group - the licens... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-25 http://www.jerseypost.com/
 • Jersey Price Comparison


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Price Comparison website for products and fuel in Jersey Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-07-10 https://pricecomparison.je/
 • Jersey Water


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for Jersey Water. Information on payment, charges... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-19 http://www.jerseywater.je/
 • Old Court House Hotel Jersey, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website for the Old Court House Hotel in Jersey, which cl... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-02-24 http://www.ochhoteljersey.com/
 • Visit Jersey


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Official Tourist Information site to find & book acco... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-07-15 http://www.jersey.com/