Skip to main content

Education, Universites, Schools

46 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Al Falaah Academy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 http://www.alfalaahacademy.co.uk/
 • Al Mahdi Foundation


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 http://www.almahdi-foundation.org.uk/
 • Al-Maktoum College of Higher Education


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-19 http://www.almcollege.org.uk/
 • Al-Meezan


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 https://www.almeezan.co.uk/
 • Al-Qalam Academy for Excellence Limited


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 https://qalam-academy.org/
 • Al-Tawheed Arabic School


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 https://altawheedarabicschool.co.uk/
 • Andalus


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-24 http://www.andalus.co.uk/
 • Annandale Mosque


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-18 http://www.annandalemosque.co.uk/
 • Ayaan Institute, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-03-15 https://ayaaninstitute.com/
 • Ayrshire Central Mosque


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-18 http://www.ayrshirecentralmosque.org.uk/
 • Bathgate Mosque


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-18 http://www.bathgatemosque.co.uk/
 • Bearsden Muslim Association Community Centre


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-18 http://www.bmacc.org/
 • Blackhall Mosque


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-17 http://blackhallmosque.com/
 • Cambridge Muslim College


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.cambridgemuslimcollege.org/
 • Camden Abu Dis Friendship Association CADFA


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-06-02 http://www.cadfa.org/
 • Cardiff Muslim Primary School


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-02-07 http://www.cmpswales.org/
 • Cardiff University Islamic Society


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-01 https://www.cardiffstudents.com/activities/society/isoc/
 • Centre for the Study of Islam in the UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-02-12 http://www.cardiff.ac.uk/islamukcentre
 • Dar Al-Falaah Arabic Language School


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 https://dar-alfalaah.weebly.com/
 • Dialogue Society


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.dialoguesociety.org/
 • Dunfermline Central Mosque & Islamic Centre


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-21 http://www.dunfermlineislamiccentre.co.uk/
 • Ebrahim College


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 https://ebrahimcollege.org.uk/
 • Federation of Student Islamic Societies FOSIS


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-12-12 http://fosis.org.uk/
 • Future Leaders Academy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-30 http://www.flacademy.org.uk/
 • Glasgow Central Mosque


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-23 https://www.centralmosque.co.uk/
 • Hamilton Islamic Centre


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.hamiltonislamiccentre.org/
 • Iqra Academy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-18 http://www.iqraacademy.org/
 • Iqra Learning Centre


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-21 http://www.ilcglasgow.co.uk/
 • Islamic Academy of Scotand


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-21 http://www.islamicacademyofscotland.org.uk/
 • JIMAS


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-12-12 http://www.jimas.org/
 • Madrasa Taleem ul Islam


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-23 http://www.madrasa.uk/
 • Madrassa Al-Arabia Al-Islamia


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-23 http://www.paisleyroadmasjid.co.uk/
 • Marhaba Welcome Centre on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-24 https://www.facebook.com/pages/Marhaba-Welcome-Centre/1501887693358641/
 • Mohiuddin Jamia Masjid & Education Centre Ednburgh [sic]


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-10-24 https://www.facebook.com/MohiuddinJamiaMasjidEducationCentre/
 • Muslim College


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://muslimcollege.ac.uk/
 • New Horizons in British Islam


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.nhorizons.org/
 • Peoples' Review of Prevent, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-03-15 https://peoplesreviewofprevent.org
 • Shawlands Education and Cultural Centre


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://ssacc.co.uk/
 • Swansea University Islamic Society (ISOC)


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-01 https://www.swansea-union.co.uk/mysociety/ISOC/
 • The Deen Institute


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://thedeeninstitute.com/
 • The International Institute of Islamic Thought London IIIT


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.iiituk.com/
 • The Leaf Network


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.theleafnetwork.org.uk/
 • The Muslim Institute


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-25 http://www.musliminstitute.org/
 • Woolf Institute


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-22 http://www.woolf.cam.ac.uk/
 • Zia-Ul-Quran


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-23 http://www.ziaulquran.co.uk/
 • iLEAD


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-04 https://sites.google.com/site/ileadwales/