Skip to main content

Blogs and Social Media

35 lraichean-ln sa chruinneachadh
 • #LAbairtNaGidhlig on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Say a Gaelic Phrase Day hashtag, and in Gaelic, L Abairt... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-09 https://twitter.com/hashtag/laabairtnagaidhlig/
 • @HI_Voices


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Accompanying blog to the @HI_Voices rotational Twitter ac... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://hivoices.wordpress.com/
 • Ailean Beaton (@AileanBeaton) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account of Ailean Beaton, journalist for BBC Alba... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-03-31 https://twitter.com/AileanBeaton/
 • An fheadainn tha laighe samhach: They lie still and silent


  A physical exhibition, using artefacts gathered from the ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-05 http://guthan.wordpress.com
 • BBC Alba on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://twitter.com/bbcalba/
 • Brd na Gidhlig (@bordnagaidhlig) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The principal public body responsible for promoting and d... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-26 https://twitter.com/bordnagaidhlig/
 • COR


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin COR includes original poetry and song, film and testimony... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-08-31 https://www.corgaidhlig.net/
 • Calum L. MacLeid (@CalumMacLeoid) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account of Calum L. MacLeid, a BBC journalist an... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-03-31 https://twitter.com/CalumMacLeoid/
 • Cluicheamaid (@cluicheamaid) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account for Gaelic video game streaming series, C... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-30 https://twitter.com/cluicheamaid/
 • Drilseach


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Timothy Armstrong's blog, an author of Gaelic science fic... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-26 https://drilseach.net/
 • Fisean nan Gidheal (@fngaidheal) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Twitter profile of the Fisean support organisation. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://twitter.com/fngaidheal/
 • Gaelic Books Council (@LeughLeabhar) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Gaelic Books Council is the lead organisation with re... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-06-29 https://twitter.com/LeughLeabhar/
 • Gaelic Society (@GSInewsteam) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter profile of Inverness Gaelic Society, society esta... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://twitter.com/GSInewsteam/
 • Guth nan Siarach on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Activists working to see vernacular Gaelic speakers recog... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-05-07 https://www.facebook.com/pg/nasiaraich/posts/
 • GIDHLIG-TV


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://gaidhlig-tv.tumblr.com/
 • Gidhlig Seasaidh Eghainn Chrbaich (@SeasaidhC) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin "Gaelic expressions, words and idioms collected from the ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://twitter.com/SeasaidhC/
 • Gidh.uk ? Naidheachdan LGBT sa Ghidhlig


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin LGBT+ news in Scottish Gaelic. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-08-07 http://geidh.uk/
 • Ionad Chaluim Chille (@GaelicIslay) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ionad Chaluim Chille, Islay's Gaelic hub. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-05-07 https://twitter.com/GaelicIslay/
 • LondonGaelicServices (@LonGaelServices) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Information about Gaelic services held at the Crown Court... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-22 https://twitter.com/LonGaelServices/
 • Misneachd (@MisneachdAlba) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-03-31 https://twitter.com/MisneachdAlba/
 • Misneachd on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Misneachd is a Scotland-wide independent grassroots advoc... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-03-31 https://www.facebook.com/pg/misneachd/posts/
 • Naidheachdan a' BhBC: An Taghadh 2019


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin BBC News Alba reports on the 2019 general election. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-12-06 https://www.bbc.co.uk/naidheachdan/50261622
 • Naidheachdan: AAA on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Short news items in Gaelic. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-08 https://twitter.com/NaidheachdanAAA/
 • Riaghaltas na h-Alba (@ScotGovGaidhlig) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Scottish Government Gaelic Twitter page. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://twitter.com/ScotGovGaidhlig/
 • Royal National Md (@NationalMod) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account for the Royal National Md, held annually... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-10-01 https://twitter.com/NationalMod/
 • Sabhal Mr Ostaig (@SabhalMorOstaig) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter profile for Sabhal Mr Ostaig, the National Centr... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-06 https://twitter.com/sabhalmorostaig/
 • Save Gaelic (@SaveGaelic) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter page for English speakers interested in the prese... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-01-26 https://twitter.com/SaveGaelic/
 • Scots Gaelic for (@ScotsGaelicfor) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin An account which tweets Gaelic translations. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-01-31 https://twitter.com/ScotsGaelicfor/
 • Scottish Fire and Rescue Service - DoSbhailteachd (@DoSabhailteachd) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Gaelic Twitter profile of the Fire and Rescue Service in ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://twitter.com/DoSabhailteachd/
 • Scottish Gaelic Duolingo (@ScotsGaelicDuo) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account about the Scottish language on Duo Lingo,... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-19 https://twitter.com/ScotsGaelicDuo/
 • Seirbhisean Gaidhlig Lunnainn


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Scottish Gaelic Presbyterian services in London at Crown ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-22 http://gaelicservices.org/
 • Sgrbhisg on Tumblr


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Tumblr page of Scottish Gaelic advocacy and learning. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-21 https://sgribhisg.tumblr.com/
 • Shona Nic a' Phiocair (MacVicar) (@Sho_Mac) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account of BBC Naidheachdan journalist Shona MacV... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-09 https://twitter.com/Sho_Mac/
 • Theatre Gu Ler (@gaidhligtheatre) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter account of Theatre Gu Ler, a Gaelic theatre comp... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-30 https://twitter.com/gaidhligtheatre/
 • lpan : Gaelic for Adults


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Blog site for teachers and adult students of Scottish Gae... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-01-27 https://ulpangaelic.wordpress.com/