Skip to main content

Local Government/ Llywodraeth Lleol

597 lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Bro Machno Cyngor Cymuned | Bro Machno Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the community council website for Penmachno in Co... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-04-28 http://www.cyngorbromachno.org/
 • Bronllys Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Bronllys in Powys. The ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.bronllyscc.org/
 • Broughton Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Broughton in Wrexham. T... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 https://broughtoncommunitycouncil.org/
 • Broughton Wrexham Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Access the latest news and information about Council meet... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-04-28 http://www.broughtonwrexhamcommunitycouncil.gov.uk/
 • Brymbo Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Brymbo.org the website dedicated to the Brymbo, Bwlchgwyn... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-21 http://brymbo.org/
 • Brynford Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Brynford is a village located near Holywell in Flintshire. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://brynfordcommunitycouncil.gov.uk/
 • Brynford Community Council | Cyngor Cymunedol Brynford


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Community website for Brynford and Calcoed, two villages ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.brynford.com/
 • Bryngwran Cyngor Cymuned | Bryngwran Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the community council website for Bryngwran, Ynys... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-21 http://www.bryngwran.org/
 • Brynmawr Town Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Brynmawr is a market town in Blaenau Gwent, South Wales. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.brynmawrtc.co.uk/
 • Buckley Town Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The town council website for Buckley in Flintshire. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.buckleytc.org.uk/
 • Builth Wells Town Council | Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the town council website for Builth Wells Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-29 http://www.builthwellstowncouncil.org.uk/
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Caerdydd


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Cardiff?s Public Services Board (Cardiff PSB) brings toge... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.cardiffpartnership.co.uk/?lang=cy
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir Benfro


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Pembrokeshire's Public Services Board (PSB) is a statutor... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.sir-benfro.gov.uk/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Torfaen


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Public services boards were established across Wales on 1... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/cy/
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam


  Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam/ Wrexham Public Servic... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-11 https://www.bgcwrecsam.org/
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe


  Swansea Public Services Board is a partnership of public ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.abertawe.gov.uk/bgc
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 giv... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/partneriaethau/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-ceredigion/
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Conwy and Denbighshire Public Services Board (PSB) is a s... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/cy/
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr


  Bridgend Public Services Board is a group of public secto... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydweithio/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-pen-y-bont/
 • Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Flintshire PSB is a statutory body which was establis... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Flintshire-Public-Services-Board.aspx
 • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Fynwy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Public Services Boards (PSBs) have been established unde... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/psb/
 • Caernarfon Cyngor Tref Frenhinol | Caernarfon Royal Town Council


  This is the town council website for Caernarfon. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-29 http://www.caernarfontowncouncil.gov.uk/
 • Caernarfon Cyngor Tref | Caernarfon Town Council


  This is the town council website for Caernarfon. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-29 http://www.cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru/
 • Caerphilly County Borough Council | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The official website for Caerphilly County Borough Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-04-12 http://www.caerphilly.gov.uk/
 • Caerphilly Town Council | Cyngor Dref Caerffili


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The town council website for Caerphilly. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-11 http://your.caerphilly.gov.uk/caerphillytc/
 • Caerphilly Town Council | Cyngor Dref Caerffili


  The town council website for Caerphilly. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 https://www.caerphillytowncouncil.co.uk/
 • Caerphillycbc (@CaerphillyCBC) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin There are 22 principal areas in Wales for local governmen... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-06 https://twitter.com/CaerphillyCBC/
 • Caerwent Community Council


  Caerwent Community Council serve the communities of Caerw... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://caerwentcc.com/
 • Caia Park Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Caia Park in Wrexham. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.caiapark.gov.uk/
 • Caldicot Town Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The town council website for Caldicot in Monmouthshire. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.caldicottc.org.uk/
 • Cardiff Council (@cardiffcouncil) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the Twitter feed for Cardiff City Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-06 https://twitter.com/cardiffcouncil/
 • Cardiff Educational Services | Gwasanaethau Addysgol Caerdydd


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The website for Cardiff Educational Services | Gwasanaeth... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-11-23 https://www.cardiffeducationservices.co.uk/
 • Cardiff News Room: Keep up to date with all the news from Cardiff Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin News from City of Cardiff Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-08 http://www.cardiffnewsroom.co.uk/
 • Cardiff Partnership


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Cardiff?s Public Services Board (Cardiff PSB) brings toge... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-11-02 http://www.cardiffpartnership.co.uk/
 • Cardigan Town Council | Cyngor Tref Aberteifi


  The site for Cardigan Town Council in Cardiganshire. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.ctaberteifi.co.uk/
 • Carew Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Carew in Pembrokeshire. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-04 http://carewparish.com/
 • Carmarthen Town Council | Cyngor Tref Caerfyrddin


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the town council website for Carmarthen. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-29 http://www.carmarthentowncouncil.gov.uk/
 • Carmarthenshire County Council


  The official website for Carmarthenshire County Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-04-06 http://www.carmarthenshire.gov.wales/
 • Carmarthenshire Local Service Board | Bwrdd Gwasanaeth Lleol Sir Gar


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Carmarthenshire Local Service Board brings together leade... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-11-03 http://www.thecarmarthenshirepartnership.org.uk/
 • Carmarthenshire We Want, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Carmarthenshire Public Services Board (PSB) is a statutor... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-07-07 http://www.thecarmarthenshirewewant.wales/
 • Castell Nedd Port Talbot y Garem


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Neath Port Talbot Public Services Board brings togeth... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 http://www.nptpsb.org.uk/cy/index.html
 • Castell Newydd Emlyn Cyngor Tref | Newcastle Emlyn Town Council


  The council serves the community of Newcastle Emlyn. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-28 http://www.newcastleemlyntowncouncil.gov.uk/
 • Cenarth Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Cenarth in Ceredigion. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-04 http://www.spanglefish.com/cenarth/
 • Ceredigion Council (@CeredigionCC) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the Twitter feed for Ceredigion County Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-06 https://twitter.com/CeredigionCC/
 • Ceredigion County Council | Cyngor Sir Ceredigion


  This is the official website for Ceredigion County Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-04-06 http://www.ceredigion.gov.uk/
 • Ceredigion Public Services Board


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 giv... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-12 https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/partnerships/ceredigion-public-services-board/
 • Ceulanamaesmawr Cyngor Cymuned | Ceulanamaesmawr Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceulanamaesmawr Community Council serves the villages of ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-21 http://www.ceulanamaesmawr.org.uk/
 • Chepstow Town Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The town council website for Chepstow in Monmouthshire Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.chepstow.co.uk/
 • Ciliau Aeron Cyngor Cymuned | Ciliau Aeron Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This is the community council website for Ciliau Aeron, C... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-18 http://www.cyngorciliauaeron.org/
 • Cilmery Community Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The community council website for Cilmery in Powys. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-14 http://www.cilmery-community-council.com/