Skip to main content

Commissions/ Comisiynau

27 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol | Future Generations Report


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-05-18 https://www.futuregenerations2020.wales/
 • All Wales Convention | Confensiwn Cymru Gyfan


  http://allwalesconvention.org/
 • Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau i Gymru |


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2012-08-30 http://bcomm-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Children's Commissioner for Wales | Comisiynydd Plant Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-01-28 http://www.childcomwales.org.uk/
 • Children´s Commissioner for Wales | Comisiynydd Plant Cymru


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-07-03 http://www.childcom.org.uk/
 • Climate Change Commision for Wales | Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-02-04 http://www.thecccw.org.uk/
 • Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-04 https://llyw.cymru/comisiwn-staff-y-gwasanaethau-cyhoeddus/
 • Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-11-20 https://llyw.cymru/comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru
 • Comisiynydd Plant Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-01-28 https://www.complantcymru.org.uk/
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (@comisiwnphcymru) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-01-23 https://twitter.com/comisiwnphcymru/
 • Comisiynydd Safonau


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-04 https://comisiynyddsafonaucymru.org/
 • Comisiynydd y Gymraeg


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-11-06 http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/
 • Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-04-21 http://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
 • Commission on Devolution in Wales | Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru


  http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/about/
 • Commission on Justice in Wales, The


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-11-20 https://gov.wales/commission-justice-wales
 • Forestry Commission Wales | Comisiwn Coedwigaeth Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2008-08-05 http://www.forestry.gov.uk/wales/
 • Future Generations Commissioner for Wales | Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-04 https://www.futuregenerations.wales/
 • Independent Commission on Funding & Finance for Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru


  http://wales.gov.uk/icffw/home/?lang=en
 • Independent Commission on Social Services in Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2011-11-04 http://www.icssw.org/
 • Local Government Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2012-06-18 http://lgbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • National Infrastructure Commission for Wales (@InfraCommCymru) on Twitter


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-10-15 https://twitter.com/InfraCommCymru/
 • National Infrastructure Commission for Wales | Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-06-16 https://nationalinfrastructurecommission.wales/
 • Older People's Commissioner for Wales (@talkolderpeople) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-01-23 https://twitter.com/talkolderpeople/
 • Public Service Staff Commission


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-12-09 http://publicservicesstaffcommission.gov.wales/
 • Richard Commission,The | Comisiwn Richard


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2010-03-23 http://www.comisiwnrichard.gov.uk/
 • Standards Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-06 http://standardscommissionerwales.org/
 • Wales Concordat | Concordat Cymru


  http://www.walesconcordat.org.uk/