Skip to main content

Palliative Care

lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Advance Care Plan


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This site draws on the expertise of NHS Wales, the Nation... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-30 http://advancecareplan.org.uk/
 • Byw Nawr - Live Now (Dying Matters in Wales)


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Dying Matters now operates in Wales as well as England. B... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-30 https://www.dyingmatters.org/wales
 • Palliative Care Implementation Board


  Palliative care provision is patchy across Wales and in r... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-12-05 http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=831
 • Palliative Care Wales


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This site is part of the Palliative Care Matters network ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-12-05 http://wales.pallcare.info/