Skip to main content

Umbrella Bodies and sites

lraichean-ln sa chruinneachadh
  • Business Services Organisation


    Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Business Services Organisation in Northern Ireland pr... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-06 http://www.hscbusiness.hscni.net/
  • Patient and Client Council


    Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Patient and Client Council advocates for patients, cl... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-06 https://patientclientcouncil.hscni.net/
  • Regulation and Quality Improvement Authority, The


    Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Regulation and Quality Improvement Authority are resp... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-06 https://www.rqia.org.uk/