Skip to main content

Civil engineering

lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Brunel Museum


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Brunel Museum records the life and work of the ninete... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-17 https://www.thebrunelmuseum.com/
 • Crossness Engines


  Crossness Pumping Station was constructed in the nineteen... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-17 http://www.crossness.org.uk/
 • Locomotion


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Locomotion is the National Railway Museum's second museum... https://www.locomotion.org.uk/
 • London Canal Museum


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.canalmuseum.org.uk/
 • London Transport Museum


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin London Transport Museum Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-11 http://www.ltmuseum.co.uk/
 • National Railway Museum


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The National Railway Museum in York is part of the Scienc... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-15 https://www.railwaymuseum.org.uk/
 • Tower Bridge, London's defining landmark


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Tower Bridge is a world-famous bascule bridge across the ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-16 https://www.towerbridge.org.uk/