Skip to main content

Gaelic life on the web

353 lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Gaelic in Edinburgh


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-29 http://www.duneideann.net/
 • Gaelic in London


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-01-16 https://gaelicinlondon.net/
 • Gaelic-Edinburgh


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin A group providing information on events, resources and Ga... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-20 http://www.gaelic-edinburgh.net/
 • Gaelic4Parents on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Facebook page for Gaelic 4 Parents, a hub for parents and... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-06 https://www.facebook.com/Gaelic4Parents/
 • Gaelic4Parents.com


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Gaelic 4 Parents, a hub for parents and children interest... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-18 http://www.gaelic4parents.com/
 • Gairloch Primary School / Bun-sgoil Gherrloch


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site of a primary school located in Gairloch, Highland. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-24 https://gairlochps.wordpress.com/
 • Giglets Reads Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Twitter site of Giglets Reads. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-25 https://twitter.com/GigletsReads/
 • Glaschu


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin "Glaschu is an initiative aimed at better communicating a... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-03-17 https://glaschu.net/
 • Glaschu Be


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin A hub for the Gaelic community of Glasgow. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-29 https://www.glasgowlife.org.uk/glaschu-be%C3%B2-glasgow-life/
 • Glasgow City Council Information for Gaelic Speakers


  Page on the Glasgow City Council website providing inform... https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=9366
 • Glasgow Gaelic Musical Association


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site of a Gaelic choir and musical society based in Glasg... http://www.ggma.org.uk/
 • Glendale Trust on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-10 https://www.facebook.com/pages/Glendale-Isle-of-Skye/262244197140401/
 • Go! Gaelic


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-22 http://go-gaelic.scot/
 • Guth nan Siarach


  Guth nan Siarach is an activism group based on the West S... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-28 https://www.guth-nan-siarach.org/
 • Guth nan Siarach on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Activists working to see vernacular Gaelic speakers recog... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-05-07 https://www.facebook.com/pg/nasiaraich/posts/
 • GIDHLIG-TV


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://gaidhlig-tv.tumblr.com/
 • Gidhlig Seasaidh Eghainn Chrbaich (@SeasaidhC) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin "Gaelic expressions, words and idioms collected from the ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://twitter.com/SeasaidhC/
 • Gidhlig nan g


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site of a Gaelic teaching resource for parents/carers and... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-05 https://www.gaidhlig-nan-og.scot/
 • Gidh.uk ? Naidheachdan LGBT sa Ghidhlig


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin LGBT+ news in Scottish Gaelic. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-08-07 http://geidh.uk/
 • HIE Gaelic Plan


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Highlands and Islands Enterprise Gaelic Plan. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-29 http://www.hie.co.uk/about-hie/policies-and-publications/gaelic-plan.html
 • Harris Development Limited


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Isle of Harris community development programme Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-28 http://www.harrisdevelopment.co.uk/
 • Hebrides News


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-07 http://www.hebrides-news.com/
 • Hebrides News Today | Hebrides News, Western Isles & Stornoway


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin News website focusing on news from the Western Isles and ... http://hebridestoday.com/
 • Highland Council: Gaelic


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Gaelic language policy of the Highland Council. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-29 http://www.highland.gov.uk/gaelic/
 • Highland Youth Music


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Highland Youth Music Forum brings together organisati... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-18 http://www.highlandyouthmusic.org.uk/
 • Highlands and Islands Arts


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-04 http://www.hi-arts.co.uk/
 • Highlands and Islands Enterprise (HIE)


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Highlands and Islands Enterprise (HIE) is an organisation... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-26 http://www.hie.co.uk/
 • History of Gaelic Scripture


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site recording the development and history of the Bible i... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-08 https://gaidhlig.bible/
 • Iolaire Centre, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin A charity raising funds to build a dedicated centre to re... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-21 https://iolaire.org
 • Iomairt Ghaidhlig Loch Abair Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Iomairt Ghaidhlig Loch Abair on Facebook Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-02 https://www.facebook.com/iomairtghaidhliglochabair/
 • Iomairt an Eilein (@iomairtaneilein) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Iomairt an Eilean is a campaign group amplifying the voic... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-13 https://twitter.com/iomairtaneilein/
 • Iomairt an Eilein on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Iomairt an Eilein is a campaign group amplifying the voic... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-14 https://www.facebook.com/iomairtaneilein/
 • Ionad Chaluim Chille (@GaelicIslay) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ionad Chaluim Chille, Islay's Gaelic hub. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-05-07 https://twitter.com/GaelicIslay/
 • Ionad Chaluim Chille le


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website in Gaelic and English promoting Gaelic language a... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-01-21 http://islay-gaelic.net/
 • Iorram


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin "The first cinema documentary entirely in Scots Gaelic, I... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-27 https://iorramfilm.com/
 • Islands Book Trust


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin A publisher and charity based in the Western Isles. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-07-14 https://islandsbooktrust.org/
 • Islands Book Trust on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The Islands Book Trust on Facebook. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-01 https://www.facebook.com/islandsbooktrust/
 • Isle 20


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Free listings site for Island businesses, supported by th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-23 https://www.isle20.com/
 • Joy Dunlop


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site about Gaelic singer and conductor of the Alba Choir,... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-23 https://www.joydunlop.com/
 • Kist O'Dreams


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Lullabies and children's songs from Scottish tradition. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-11 http://www.kistodreams.org/
 • Lasadh


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site providing online teaching resources for teachers of ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-04-17 https://www.lasadh.co.uk/
 • LearnGaelic


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin A comprehensive online resource that aims to be the const... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-10-22 https://www.learngaelic.scot/
 • LearnGaelic on Facebook


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-02 https://www.facebook.com/LearnGaelic/
 • Leaving Home


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site of a photographic project documenting the abandonmen... http://leavinghome.co.uk/
 • Leaving Home Exhibition


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The official facebook page for Leaving Home - a photograp... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-27 https://www.facebook.com/leavinghomeexhibition/
 • Lews Castle College UHI (@lccuhi) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Lews Castle College on Twitter. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-03 https://twitter.com/lccuhi/
 • Lews Castle College UHI on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-10-29 https://www.facebook.com/LewsCastleCollegeUHI/
 • Local Mod - Isle of Mull UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Md Ionadach na Drelluinn encourages the use and develop... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-12 http://www.mullmod.org.uk/
 • Lochcarron Primary School / Bun-sgoil LochCarrainn


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Site of a primary school located in Lochcarron, Highland,... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-06-24 https://lochcarronprimary.wordpress.com/
 • LondonGaelicServices (@LonGaelServices) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Information about Gaelic services held at the Crown Court... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-22 https://twitter.com/LonGaelServices/