Skip to main content

Intellectual Property Decision Transcripts

lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Company Names Tribunal


  The Company Names Tribunal deals with complaints about ca... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.gov.uk/government/organisations/company-names-tribunal
 • Designs decisions


  Results of past design and design right decisions issued ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.gov.uk/government/collections/designs-decisions
 • Patent decisions


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Patent decisions issued by the UK IPO since 1998. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results.htm
 • Pre-1998 patent decisions


  Patent decisions issued the UK IPO before 1998. Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-07 https://www.gov.uk/government/collections/results-of-past-patent-decisions-issued-before-1998
 • Trade mark decisions


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Trade mark decisions issued by the UK IPO and the appoint... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results.htm