Skip to main content

Terry Pratchett

27 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Terry Pratchett: The Official Forums of Sir Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://www.terrypratchettforums.com/
 • The Salisbury Museum Volunteer Blog


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://salisburymuseum.wordpress.com/tag/terry-pratchett/
 • All the Disc's a Stage - Terry Pratchett and Shakespeare


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/blogs/all-discs-stage-terry-pratchett-and-shakespeare/
 • Colin Smythe Limited


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-04-05 https://colinsmythe.co.uk
 • Discworld


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://discworld.com/
 • Discworld Emporium


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://www.discworldemporium.com/
 • Discworld MUD


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://discworld.atuin.net/lpc/
 • Discworld Monthly


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://discworldmonthly.co.uk/
 • Everything you need to know about Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1PsRScGcK51ZxNyC823pT2H/everything-you-need-to-know-about-terry-pratchett
 • Interview: Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.scotsman.com/arts-and-culture/books/interview-terry-pratchett-author-1-2542880
 • Life lessons from Terry Pratchett's Discworld


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.penguin.co.uk/articles/2017/life-lessons-from-terry-pratchett-discworld.html
 • Paul Kidby official website


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://www.paulkidby.com/
 • Penguin Books Terry Pratchett Website


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://www.penguin.co.uk/authors/101/1011658/terry-pratchett/
 • Pratchett Job: Rereading Discworld, one book at a time


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-16 https://pratchettjob.wordpress.com/
 • Sex, death and nature: Laurie Penny interviews Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.newstatesman.com/culture/2012/11/laurie-penny-meets-terry-pratchett-talk-about-sex-death-and-nature
 • Sir Terry Pratchett in conversation with Dr Jacqueline Simpson


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.tandf.co.uk/journals/terrypratchett/
 • Sir Terry Pratchett – Dementia Blog, what’s the point of it all?


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.dementiablog.org/terry-pratchett-on-dementia/
 • Sir Terry Pratchett: A watershed moment for dementia


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.dementiablog.org/sir-terry-pratchett-a-watershed-moment-for-dementia/
 • Sir Terry Pratchett: The fantasy author’s legacy to dementia research


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.dementiablog.org/sir-terry-pratchett-the-fantasy-authors-legacy-to-dementia-research/
 • Stephens Briggs Official Website


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-13 https://www.stephenbriggs.com/
 • Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-09-02 http://www.terrypratchettbooks.com/
 • Terry Pratchett, The British Council


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://literature.britishcouncil.org/writer/terry-pratchett
 • Terry Pratchett: HisWorld


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.pratchetthisworld.com/
 • Terry Pratchett: my case for a euthanasia tribunal


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.theguardian.com/society/2010/feb/02/terry-pratchett-assisted-suicide-tribunal
 • The Guardian Terry Pratchett archive


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.theguardian.com/books/terrypratchett
 • What I learned from Terry Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://blogs.bmj.com/adc/2015/03/17/what-i-learned-from-terry-pratchett/
 • “There’s no justice. There’s just us”: Helen Lewis on the politics of Pratchett


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  https://www.newstatesman.com/culture/2012/11/politics-pratchett