Skip to main content

Regulation and Guidance

12 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • About My Vote: European Parliament


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-18 http://www.aboutmyvote.co.uk/what_can_i_vote_for/european_parliament.aspx
 • About My Vote: European Parliament Elections in England, Scotland and wales


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-18 http://www.aboutmyvote.co.uk/how_do_i_vote/voting_systems/european_parliament_elections.aspx
 • Bite the Ballot: European Elections


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-23 http://bitetheballot.co.uk/eu-elections/
 • Electoral Commission: European Parliamentary Elections (Great Britain): Candidates


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-21 http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
 • Electoral Commission: European Parliamentary Elections: Electoral Administrators


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/electoral-administrator/european-parliamentary-elections
 • Electoral Commission: European Parliamentary Elections: Guidance on Campaign Spending


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-21 http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/campaign-spending
 • Electoral Commission: European Parliamentary Elections: Non-Party Campaigners


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-04-20 http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners
 • European Parliamentary Elections (Amendment) Regulations 2014


  http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111109939
 • Independent Network: Independents in European elections


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.independentnetwork.org.uk/research/independents-european-elections
 • League of Young Voters UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-06-21 http://www.leagueofyoungvoters.co.uk/
 • League of Young Voters UK on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-06-21 https://www.facebook.com/leagueofyoungvotersuk
 • London European Elections


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-05-15 http://londoneuroelections.org.uk/