Skip to main content

Regulation & Guidance

làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • About My Vote


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.aboutmyvote.co.uk/
 • Cabinet Manual, The


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-05-01 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60641/cabinet-manual.pdf
 • Cabinet Office: General Election Guidance 2015


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-05-01 https://www.gov.uk/government/publications/general-election-2015-guidance-for-civil-servants
 • Electoral Commission


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-03-21 https://www.electoralcommission.org.uk/
 • Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO): How do the manifestos measure up for the Scottish third sector?


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-04-30 http://www.scvo.org.uk/scvo-news/how-do-the-manifestos-measure-up-for-the-scottish-third-sector/
 • UK Parliament: General Election 2015 timetable


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-02-20 http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/general/general-election-timetable-2015/
 • UK Parliament: Voting in the general election


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-04-15 http://www.parliament.uk/get-involved/elections/