Skip to main content

Former FTSE 100 Companies (since 2016)

35 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Babcock International Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-04-30 https://www.babcockinternational.com/
 • Capita plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-04 http://www.capita.com/
 • Carnival plc


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://www.carnivalcorp.com/
 • Centrica plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-10-08 https://www.centrica.com/
 • ConvaTec Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-04-28 https://www.convatecgroup.com/
 • Direct Line Insurance Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-04 http://www.directlinegroup.com/
 • Dixons Carphone plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-12 http://www.dixonscarphone.com/
 • EasyJet plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-12 http://corporate.easyjet.com/
 • G4S plc


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-05-13 https://www.g4s.com/
 • GKN plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-23 http://www.gkn.com/
 • GVC Holdings plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-06-20 https://gvc-plc.com/
 • Hammerson plc


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-22 http://www.hammerson.com/
 • Hiscox Ltd


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-03-01 https://www.hiscoxgroup.com/
 • HomeServe plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-08-01 https://www.homeserveplc.com/
 • Intu Properties plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-12-15 https://www.intugroup.co.uk/en/
 • John Wood Group PLC


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-05-29 https://www.woodplc.com/
 • Just Eat plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-21 https://www.justeatplc.com/
 • Marks and Spencer Group plc: Corporate


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://corporate.marksandspencer.com/
 • Mediclinic International plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://www.mediclinic.com/
 • Micro Focus International plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://www.microfocus.com/
 • Morrison (Wm) Supermarkets plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 https://www.morrisons-corporate.com/
 • NMC Health plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-21 http://www.nmchealth.com/
 • Old Mutual plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-24 http://www.oldmutualplc.com/
 • Paddy Power Betfair plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-24 https://www.paddypowerbetfair.com/
 • Pennon Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-08-01 https://www.pennon-group.co.uk/
 • Provident Financial plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-24 https://www.providentfinancial.com/
 • Randgold Resources Limited


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://www.randgoldresources.com/
 • Renishaw


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-20 https://www.renishaw.com
 • Royal Bank of Scotland Group plc


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 http://www.rbs.com/
 • Shire plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-12-15 https://www.shire.com/
 • Shire: Investor Relations


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-01-29 http://investors.shire.com/
 • Sky plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-30 https://corporate.sky.com/
 • TUI Group


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-04-27 https://www.tuigroup.com/en-en
 • Weir Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-08 https://www.global.weir/
 • Worldpay Group plc


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-04-28 http://www.worldpay.com/global