Skip to main content

Film Festivals

77 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Africa in Motion: Scotland African Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-07-21 http://www.africa-in-motion.org.uk/
 • Alchemy Film and Moving Image Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-05-11 http://www.alchemyfilmfestival.org.uk/
 • Banff Centre Mountain Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-06-21 http://www.banff-uk.com/
 • Belfast Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-07-14 https://belfastfilmfestival.org/
 • Belfast Film Festival (@BelfastFilmFes1) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-07-14 https://twitter.com/BelfastFilmFes1/
 • Berwick Film & Media Arts Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-01-29 https://www.bfmaf.org/
 • Brighton Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-05-12 http://brightonfestival.org/
 • Caerphilly Comic Con


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-27 https://caerphillycomiccon.co.uk/
 • Caithness Music Festival on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-11-10 https://www.facebook.com/CaithnessMusicFestival/
 • Capital Sci-Fi Con


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-23 http://www.capitalscificon.co.uk/
 • Cardiff Mini Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-03-16 http://www.cardiffminifilmfestival.co.uk/
 • Cathedral Quarter Arts Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-07-21 http://cqaf.com
 • Celtic Media Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-07-25 http://www.celticmediafestival.co.uk/
 • Central Scotland Documentary Festival / Cent Scot Docu Fest


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-11-21 https://macrobertartscentre.org/centscotdocufest/
 • Central Scotland Documentary Festival on Facebook


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-11-01 https://www.facebook.com/CentScotDocuFest/
 • Chinese Visual Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-07-01 http://chinesevisualfestival.org/
 • Cinemagic


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-01-27 https://cinemagic.org.uk/
 • Close : Up Docufest


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-12-07 https://www.closeupedinburgh.com/
 • Cromarty and Resolis Film Society / Cromarty Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-06-14 http://www.cromartyfilmfestival.org/
 • Deep Fried Film


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-06-03 http://deepfriedfilm.org.uk/
 • Discovery Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-02 http://discoveryfilmfestival.org.uk/
 • Document Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-21 http://www.documentfilmfestival.org/
 • Dundee Mountain Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-08-26 http://www.dundeemountainfilm.org.uk/
 • Dunoon Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-08-24 http://dunoonfilmfestival.org/
 • EDINDOCS : Documentary Film in Edinburgh


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-26 http://www.edindocs.com/
 • Edge Festival Solva, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-06-17 http://www.edgefestival.co.uk/
 • Edinburgh Greek Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-23 http://www.edinburghgreekfestival.com/
 • Edinburgh Horror Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-08-13 https://www.edhorrorfest.co.uk/
 • Edinburgh International Film Festival


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-05-21 http://www.edfilmfest.org.uk/
 • Edinburgh International Film Festival on Flickr


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-06-29 https://www.flickr.com/photos/7216742@N08/
 • Edinburgh Mountain Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.emff.co.uk/
 • Edinburgh Short Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-21 http://www.edinburghshortfilmfestival.com/
 • Edinburgh Spanish Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.edinburghspanishfilmfestival.com/
 • Festival Cine Fringe


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-06-29 http://festival.cinefringe.com/
 • Festival of the Future


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-11-29 https://www.dundee.ac.uk/festival-future/
 • Folk Film Gathering


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-06-29 http://www.folkfilmgathering.com/
 • French Film Festival UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 http://frenchfilmfestival.org.uk/
 • Heartland Film Society


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-05-25 http://www.heartlandfilmsociety.org.uk/
 • Hebrides International Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-27 http://www.hebfilmfestival.org/hebrides-international-film-festival
 • Hippodrome Silent Film Festival


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-02 http://www.falkirkcommunitytrust.org/venues/hippodrome/silent-cinema/default.aspx
 • Homeless Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-06-09 http://www.homelessfilmfestival.org/
 • Inverness Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-11-12 http://invernessfilmfestival.com/
 • Iris Prize


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2008-10-03 http://www.irisprize.org/
 • Irish Film Festival London


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-03-13 http://www.irishfilmfestivallondon.com/
 • Italian Film Festival Cardiff


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-04-20 https://www.iffc.wales/
 • Italian Film Festival in Scotland


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://italianfilmfestival.org.uk/
 • Jupiter Rising


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-14 http://www.jupiterrising.art/
 • Kingussie Food on Film Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-11-02 http://www.kingussiefoodonfilm.co.uk/archiv/homepage/
 • Labordy Ffilm Aber | Aber Film Lab


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2022-02-17 https://aberlabordy.org.uk/
 • Lakes Alive Festival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2018-08-04 http://lakesalive.co.uk