Skip to main content

Global UK

289 lraichean-ln sa chruinneachadh
 • Polska Szko?a Sobotnia Croydon


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in London South Croydon regis... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://polskaszkolacroydon.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia Milford, Surrey, UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Milford, Surrey registered... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.polskaszkolasurrey.com
 • Polska Szko?a Sobotnia [Worksop]


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Worksop registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.szkolaworksop.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. D?brwki w Cambridge


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Cambridge registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://www.polskaszkolacambridge.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Brzechwy w Kettering


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Kettering registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.psskettering.com
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Brzechwy w Stratford-upon-Avon


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Stratford-upon-Avon regist... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://szkolawstratford.england.pl
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Taunton registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.szkolataunton.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Paw?a II w Bath


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Bath registered with the P... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://www.polishschoolbath.org.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Paw?a II w Preston


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Preston registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.szkolapreston.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Jana Paw?a II w St Albans


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in St Albans registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.polskaszkolawstalbans.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Miko?aja Kopernika w Birmingham


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Birmingham registered with... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://polskaszkolabham.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Miko?aja Kopernika w Reading


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Reading registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.polskaszkolawreading.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Powsta?cw Listopadowych w Portsmouth


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Portsmouth registered with... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://polskaszkolaportsmouth.blogspot.com
 • Polska Szko?a Sobotnia im. Stefana kardyna?a Wyszy?skiego w Londynie


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in London Highgate registered... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.polska-szkola.org.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia im. ?w. Krlowej Jadwigi, Forest Gate, Ilford


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in London Forest Gate / Ilfor... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.polskaszkolailford.co.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia w Bracknell


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Bracknell registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://saturdayschool.info
 • Polska Szko?a Sobotnia w Carlisle


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Carlisle registered with t... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://szkola.vistula.org.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia w Crawley


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Crawley registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://www.szkolawcrawley.org
 • Polska Szko?a Sobotnia w Darlington


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Darlington registered with... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://polishschooldarlington.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia w Leeds


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Leeds registered with the ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://szkola.parafialeeds.org.uk
 • Polska Szko?a Sobotnia w Leicester


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Leicester registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://eduowls.com
 • Polska Szko?a Sobotnia w Medway


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Medway registered with the... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://polskaszkolawmedway.wordpress.com
 • Polska Szko?a Sobotnia w Plymouth


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Plymouth registered with t... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.polskaszkolaplymouth.co.uk
 • Polska Szko?a Spo?eczna w Ely = Polish Community School in Ely


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Ely registered with the Po... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://www.polskaszkola-ely.org.uk
 • Polska Szko?a Walthamstow


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in London Walthamstow registe... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.swietarodzina.co.uk
 • Polska Szko?a White City


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in London Fulham / White City... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.polska-szkola-rok.com/
 • Polska Szko?a im. Fryderyka Chopina w Spalding


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Spalding registered with t... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.szkolaplspalding.co.uk
 • Polska Szko?a im. Jana Paw?a II w Leicester


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Leicester registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://polskaszkolaleicester.co.uk
 • Polska Szko?a w Cheltenham


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Cheltenham registered with... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://www.polskaszkolawcheltenham.co.uk
 • Polska Szko?a w Coventry


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Coventry registered with t... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://polskaszkolacoventry.co.uk
 • Polska Szko?a w Hastings & St Leonards On Sea


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Hastings & St Leonards On ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://pshastings.co.uk
 • Polska Szko?a w Kidderminster


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Kidderminster registered w... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://kidderminsterpolskaszkola.org
 • Polska Szko?a w Kirkcaldy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Kirkcaldy registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 https://polskaszkolakirkcaldy.org
 • Polska Szko?a w Oksfordzie


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Oxford registered with the... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.polishschooloxford.org
 • Polska Szko?a w Peterborough


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Peterborough registered wi... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://peterboroughpolishschool.co.uk
 • Polska Szko?a w Sheffield


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Sheffield registered with ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.polskaszkolasheffield.org.uk
 • Polska Szko?a w Swansea


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Swansea registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.sites.google.com/site/polskaszkolaswansea
 • Polska Szko?a w Telford


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Telford registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 https://www.polskaszkolatelford.org
 • Polska Szko?a w Walsall


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Walsall registered with th... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://www.ewacic.com/pl
 • Polska Szko?a w Warrington


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Warrington registered with... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-15 http://szkola-warrington.pl
 • Polska S?oneczna Szko?a w Aberdeen = Polish Sunny School, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish supplementary school in Aberdeen registered with t... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-14 http://www.sunnyschool.pl
 • Polska Wsplnota Katolicka, Po?udniowo Wschodnie Wybrze?e Anglii


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish Catholic Community, South East Coast of England. ... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-13 http://www.parafiabrighton.org
 • Polska przychodnia, klinika, lekarz dentysta, pediatra, ginekolog


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polish clinic, dentist, paediatrician, gynaecologist serv... https://www.corbypmc.com/
 • Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny (@posklondon) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The official website of Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-21 https://twitter.com/posklondon/
 • Polskie Echo


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin News portal for Poles living in the UK. A newspaper Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-21 https://polskie-echo.com/
 • Polskie Towarzystwko Naukowe na Obczy?nie


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin The official website of the Polish Society of Arts and Sc... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-28 http://www.ptno.org/
 • Polword


  Website of Polword, a company offering Polish, English an... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-27 http://www.polword.co.uk/
 • Polword (@Polword) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Polword is the oldest school of Polish as a Foreign Langu... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-27 https://twitter.com/polword/
 • Pyza Association for Polish Family


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin Website of the Pyza Association for Polish Family, a char... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-05-22 https://www.polishfamily.org.uk/
 • School of Advanced Studies: Cross-Language Dynamics: Reshaping Community translingual strand


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhin This website is the School of Advanced Study-led strand o... Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-03-06 https://crosslanguagedynamics.blogs.sas.ac.uk/