Skip to main content

(en) Search the UK Web Archive

(en)What we do

Bidh Tasglann-lýn na RA (UK Web Archive - UKWA) a’ cruinneachadh nam milleanan de lÓraichean-lýn gach bliadhna agus gan glŔidheadh airson nan ginealach ri teachd.


Bidh UKWA a’ cruinneachadh Ós leth Leabharlannan-tasgaidh Reachdail na RA - Leabharlann Bhreatainn, Leabharlann NÓiseanta na h-Alba, Leabharlann NÓiseanta na Cuimrigh, na Leabharlannan Bodleian, Leabharlannan Oilthigh Cambridge agus Colßiste na TrÝonˇide, Baile ┴tha Cliath.


A' chuid as fheÓrr de na nan Cruinneachaidhean S˛nraichte

’S e a th' ann an Cruinneachadh S˛nraichte ach grunn lÓraichean-lýn a tha air an toirt c˛mhla air cuspair s˛nraichte le leabharlannaichean, luchd-tasgaidh agus luchd-dreuchd spŔisealta eile, agus iad gu tric a' co-obrachadh le prýomh bhuidhnean san raon sin.