Skip to main content

Lorg ann an Tasglann-lýn na RA

Na tha sinn a’ dŔanamh

Bidh Tasglann-lýn na RA (UK Web Archive - UKWA) a’ cruinneachadh nam milleanan de lÓraichean-lýn gach bliadhna, gan glŔidheadh airson nan ginealaichean ri teachd. Cleachd an lÓrach-lýn seo gus seann tionndaidhean de lÓraichean-lýn na RA a lorg, gus teacsa nan lÓraichean-lýn a rannsachadh agus gus coimhead air duilleagan-lýn air an tasgadh mu dhiofar chuspairean.


Tha an UKWA na chom-pÓirteachas de na sia Leabharlannan Tasgaidh Reachdail na RA.


Cuspairean

’S e a th’ ann an Cuspairean is TŔaman ach grunn lÓraichean-lýn a tha air an toirt c˛mhla air cuspair s˛nraichte le leabharlannaichean, luchd-tasgaidh agus speisealaich eile, gu tric a’ co-obrachadh le prýomh bhuidhnean san raon sin.