Skip to main content

Welsh Government/ Llywodraeth Cymru

279 sites in collection
 • Llywodraeth Cymru beta (2017 - )


  Archived date: 2021-02-18 https://beta.llyw.cymru/
 • Local Government Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru


  Archived date: 2012-06-18 http://lgbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Local energy | Ynni Lleol


  Archived date: 2016-12-16 http://localenergy.gov.wales/
 • M4 Corridor around Newport


  Archived date: 2016-05-13 http://www.gov.wales/m4newport
 • MapDataCymru: Data a mapiau o sector cyhoeddus Cymru


  Archived date: 2021-07-21 https://mapdata.llyw.cymru/
 • Marine and Fisheries/ môr a physgodfeydd, Y


  Archived date: 2017-03-25 https://gov.wales/marine-fisheries
 • Mark Drakeford (@markdrakefordam) on Instagram (Welsh Labour politician)


  Viewable only on Library premises

  https://www.instagram.com/markdrakefordam/
 • Mentora | Mentoring


  Archived date: 2015-06-24 http://business.wales.gov.uk/mentoring/
 • Mick Antoniw (@counselgenwales) on Twitter


  Archived date: 2022-01-19 https://twitter.com/counselgenwales/
 • Minister for Education for the Welsh Government (@wgmin_education) on Twitter


  Archived date: 2020-01-22 https://twitter.com/wgmin_education/
 • Minister for Environment, Energy and Rural Affairs for the Welsh Government (@wgmin_rural) on Twitter


  Archived date: 2020-01-22 https://twitter.com/wgmin_rural/
 • Minister for Housing and Local Government for the Welsh Government (@wgmin_housing) on Twitter


  Archived date: 2020-01-22 https://twitter.com/wgmin_housing/
 • Minister for International Relations and Welsh Language for the Welsh Government (@walesintheworld) on Twitter


  Archived date: 2020-01-22 https://twitter.com/walesintheworld/
 • My Local Health & Social Care | Fy Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lleol


  Archived date: 2017-01-20 http://mylocalhealthservice.wales.gov.uk/
 • My Local School | Fy Ysgol Leol


  Archived date: 2015-08-22 http://mylocalschool.wales.gov.uk/
 • My Local school | Fy Ysgol Lleol


  Archived date: 2016-12-16 http://mylocalschool.gov.wales/
 • My Recycling Wales | Fy Ailgylchu Cymru


  Archived date: 2022-06-09 https://myrecyclingwales.org.uk/
 • My travel pass


  Archived date: 2016-12-16 https://mytravelpass.gov.wales/
 • Mynegai Amddifadedd Lluosg Cymru (2014) | Welsh Index of Multiple deprivaions (2014)


  http://wimd.wales.gov.uk/
 • NPS Wales (@NPSWales) on Twitter (National Procurement Service)


  Archived date: 2020-07-15 https://twitter.com/NPSWales/
 • National Infrastructure Commission for Wales (@InfraCommCymru) on Twitter


  Archived date: 2021-10-15 https://twitter.com/InfraCommCymru/
 • National Infrastructure Commission for Wales | Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru


  Archived date: 2022-06-16 https://nationalinfrastructurecommission.wales/
 • National Procurement Service


  Archived date: 2016-12-16 http://nps.gov.wales/
 • North Wales Regional Skills Partnership | Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru


  Viewable only on Library premises

  Archived date: 2022-06-25 http://rspnorth.wales/
 • Official channel of the Deputy Minister for Health and Social Services | Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol(@wgdep_health) on Twitter


  Archived date: 2020-01-22 https://twitter.com/wgdep_health/
 • Older People's Commissioner for Wales (@talkolderpeople) on Twitter


  Viewable only on Library premises

  Archived date: 2020-01-23 https://twitter.com/talkolderpeople/
 • Organ Donation Wales | Rhoi Organau Cymru


  Archived date: 2016-12-16 http://organdonationwales.org/
 • Parenting. Give it time | Magu Plant. Rhowch amser iddo


  Archived date: 2016-12-16 http://giveittime.gov.wales/
 • Personal and Social Education (PSE) | Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh)


  Archived date: 2013-06-19 http://wales.gov.uk/psesub/home/?lang=en
 • Planning Aid Wales | Cymorth Cynllunio Cymru


  Archived date: 2012-09-04 http://www.planningaidwales.org.uk/
 • Planning Inspectorate, The | Arolygiaeth Gynllunio, Yr


  Viewable only on Library premises

  Archived date: 2016-12-16 http://planninginspectorate.gov.wales/
 • Plant for Wildlife


  Archived date: 2020-12-01 http://www.plantforwildlife.ccw.gov.uk/
 • Procurement Route Planner | Canllaw Cynllunio Caffael


  Archived date: 2016-12-16 http://prp.gov.wales/
 • Public Service Staff Commission


  Archived date: 2016-12-09 http://publicservicesstaffcommission.gov.wales/
 • Qualified for Life


  Archived date: 2022-05-19 http://qualifiedforlife.org.uk/
 • Rent Smart Wales | Rhentu Doeth Cymru


  Archived date: 2015-11-24 https://www.rentsmart.gov.wales/
 • Resiential Property Tribunal | Tribiwnlys Preswyl Eiddo


  Archived date: 2016-12-16 http://rpt.gov.wales/
 • Resource Efficient Wales | Cymru Effeithlon


  Archived date: 2017-09-15 http://resourceefficient.gov.wales/
 • Review of Health and Social Care


  Archived date: 2017-06-08 https://gov.wales/review-health-and-social-care
 • Richard Commission,The | Comisiwn Richard


  Archived date: 2010-03-23 http://www.comisiwnrichard.gov.uk/
 • Science Advisory Council for Wales | Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru


  Archived date: 2021-01-27 http://sciencewales.org.uk/
 • Securing Wales’ future | Diogelu dyfodol Cymru


  Archived date: 2019-01-24 https://gov.wales/securing-wales-future
 • Self Build Wales | Hunanadeiladu Cymru


  Archived date: 2020-03-05 https://selfbuild.wales/
 • Sell2Wales | Gwerthiwch i Gymru


  Archived date: 2016-12-16 https://www.sell2wales.gov.wales/
 • Skills Competition Wales | Cystadleuaeth Sgiliau Cymru


  http://worldskillswales.org/
 • Smoking Ban Wales | Gwahardd Smygu Cymru


  Archived date: 2013-06-20 http://wales.gov.uk/smokingbanwalessub/home/?lang=cy
 • Social Business Wales | Busnes Cymdeithasol Cymru


  Archived date: 2015-06-24 http://business.wales.gov.uk/socialbusinesswales/
 • Standards Commissioner


  Archived date: 2017-09-06 http://standardscommissionerwales.org/
 • Statistics for Wales (@StatisticsWales) on Twitter


  Archived date: 2020-03-03 https://twitter.com/StatisticsWales/