Skip to main content

Hysbysu a Chymryd i Lawr

Mae Archif We y DG yn cael ei goruchwylio yn y pen draw gan Fwrdd y Llyfrgell Brydeinig. Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod deunydd sydd i’w weld yn safle Archif We y DG (“Yr Archif”) yn gyfreithlon ac yn unol â’u Telerau ac Amodau.

Os ydych yn gwrthwynebu unrhyw ddeunydd yr yr Archif rhowch wybod drwy e-bost, web-archivist@bl.uk neu drwy lythur (Notice and Takedown, Web Archiving Team, The British Library, St Pancras, 96 Euston Road, London NW1 2DB).

Er mwyn ein cynorthwyo i ddelio â’ch cwyn cyn gynted â phosibl a wnewch chi os gwelwch yn dda gynnwys yr wybodaeth sy’n dilyn yn eich gohebiaeth a nodi ei fod yn fater brys "URGENT":

  1. Eich manylion cyswllt – gan gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn yn ystod y dydd
  2. Digon o fanylion fel ein bod yn gallu adnabod y deunydd rydych chi’n cwyno amdano, gan gynnwys URL llawn a ble y gellir dod o hyd iddo
  3. Y rhesymau dros eich gwrthwynebiad.

Byddwn yn ystyried bob gwrthwynebiad yn ôl ei haeddiant ac yn ystod yr ymchwiliad gallwn dynnu’r deunydd o’r Archif neu dynnu mynediad iddo. Os mai trydydd parti sydd wedi cyflenwi’r deunydd gall fod yn briodol inni gysylltu â nhw.