Skip to main content

Cadw gwefan o’r DG

Mae Archif We y DG yn ymdrechu i gasglu a diogelu cynifer o wefannau’r DG ag sydd yn bosibl er mwyn dogfennu ein hetifeddiaeth genedlaethol ar-lein ar gyfer y cenedlaethau a ddaw. Gwnawn hyn drwy ‘gywain y We’ yn awtomatig sydd yn dod o hyd i wefannau y gallwn eu hadnabod fel rhai sydd wedi’u cyhoeddi yn y DG, er enghraifft rhai ag enwau parth lefel uchel fel .uk, .cymru a .scot a rhai y gallwn adnabod â llygad fel rhai a gyhoeddir yn y DG.

Gorchwyl anferthol yw hwn ac wrth reswm mae nifer fawr o wefannau yn cael eu colli yn unig am nad ydym yn gwybod amdanynt.

Byddem yn falch iawn o glywed am wefannau’r DG y credwch chi y dylem fod yn eu harchifo. Efallai eich bod yn golygu gwefan neu yn berchen ar un nad ydym yn ei chasglu’n barod? Mae pob math o wefannau yn cael eu harchifo gennym, rhai swyddogol, rhai personol a hyd yn oed rhai chwareus mwy ffwrdd â hi. Da chi, anfonwch y manylion atom ar y ffurflen fer isod.

Diolch yn fawr oddi wrth Tîm Archif We y DG.

Archifwn wefannau:

  1. Sydd ar .uk neu ar barth gwe lefel uchel daearyddol arall fel .scot neu .cymru
  2. Sydd wedi’u harchifo yn y DG.

Nid ydym yn archifo gwefannau:

  1. Ar safleoedd ar-lein Sain neu Fideo sydd â chynnwys clyweled yn bennaf
  2. Safleoedd mewnrwyd preifet ac e-byst
  3. Data personol ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol neu wefannau sydd yn gaeëdig i grwpiau cyfyngedig.

Diogelwch wefan o’r DG

Mae meysydd gyda * yn orfodol

Rhowch deitl y wefan os gwelwch yn dda
Rhowch URL y wefan os gwelwch yn dda
Rhowch eich enw os gwelwch yn dda
Mae angen eich cyfeiriad e-bost arnom os oes angen ateb gennym. Byddai hefyd o fudd os mai chi yw perchennog y wefan dan sylw ac y byddech yn dymuno inni wneud copi archif o’r wefan i fod ar gael drwy Archif We y DG.
Er enghraifft, ydych chi’n berchen ar wefan neu ydy’r wefan ar fin darfod?