Skip to main content

Amdanom ni

Beth yr ydym yn ei wneud?

Nod Archif We y DG yw casglu pob gwefan o’r DG o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae gwefannau yn cynnig tystiolaeth arwyddocaol i’n hamseroedd ni. Serch hynny, mae’n arferol iddynt gael eu creu’n gyflym, eu newid yn rheolaidd ac weithiau i ddiflannu’n gyfan gwbl a hynny’n ddirybudd. Er gwaetha’r diffyg parhad hwn, nod Archif We y DG yw casglu, cadw a rhoi mynediad i’r deunydd hwn ar gyfer ymchwilwyr o bob math y dydd heddiw a’r dyfodol, gan gynnwys ysgolheigion, ymchwilwyr proffesiynol, haneswyr teuluol a’r rheini sydd â diddordeb cyffredinol ynddo.

Rydym yn gwneud casgliad awtomeiddiedig o wefannau’r DG (‘crawl’ neu ‘cywain’ yw ein henw ni arno) o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn cipio cynifer o wefannau ag y gallwn. Canlyniad hyn yw casgliad o filiynau lawer o wefannau a biliynau o ‘eitemau’ unigol (tudalennau html, delweddau, PDFs, darnau fideo a.y.y.b.).

Hefyd, casglwn nifer o wefannau pwysig yn fwy aml (hyd at yn ddyddiol). Yn fynych, ond nid bob tro, safleoedd newyddion yw’r rhain.

Yn ogystal, bydd ein curaduron ac arbenigwyr eraill, yn canolbwyntio’n rheolaidd ar gasglu gwefannau ar ddigwyddiadau, testunau a meysydd diddordeb penodol a’u gosod ynghyd o dan Pynciau a Themâu.

Dim ond deunydd ar y We agored sydd yn cael ei gasglu. Nid ydym yn casglu gwybodaeth breifet fel e-byst neu ddeunydd lle mae angen logio i mewn. Dim ond y peth lleiaf o’r cyfryngau cymdeithasol a archifir oherwydd problemau technegol.

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth.

Server cluster for big data storage
Reading room at The British Library

Pwy ydym ni?

Ffrwyth cydweithredu rhwng Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG i gyd yw Archif We y DG:

  • Llyfrgelloedd y Bodley, Prifysgol Rhydychen
  • Y Llyfrgell Brydeinig
  • Llyfrgelloedd Prifysgol Caergrawnt
  • Llyfrgell Genedlaethol yr Alban
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Coleg y Drindod, Dulyn

Rhowch gymorth inni adeiladu Archif We y DG

Er mai ein bwriad ni yw casglu cymaint o barth gwe y DG ag sydd yn bosibl, mae nifer o wefannau yn cael eu colli am nad ydym yn awtomatig yn gallu eu hadnabod fel gwefannau y DG. Os ydych chi’n gwybod am wefan o’r DG a ddylai gael ei diogelu, da chi rhowch eich awgrym yma.

Partners of The British Library