Skip to main content

Organisations/ Sefydliadau

17 safleoedd yn y casgliad
 • Future Gen Cymru (@futuregencymru) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter feed from Future Gen Wales: Cyfrif swyddogol ... Dyddiad Archifo: 2019-12-13 https://twitter.com/futuregencymru/
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 http://www.cffdl.llyw.cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Welsh Local Government Association (WLGA) represents ... Dyddiad Archifo: 2021-02-12 https://www.wlga.cymru/
 • Future Generations Commissioner for Wales | Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


  According to the site, 'the Well-being of Future Generati... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://www.futuregenerations.wales/
 • Good Practice Wales | Arfer Da Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Good Practice Wales is a single access online portal to W... Dyddiad Archifo: 2015-11-28 http://www.goodpractice.wales/
 • Gov Camp Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Gov Camp Cymru is a unconference for people working in or... Dyddiad Archifo: 2015-11-28 http://govcampcymru.org/
 • Local Government Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2012-06-18 http://lgbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Ombwdsman: Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The website for the Public Services Ombudsman for Wales, ... Dyddiad Archifo: 2020-02-07 https://www.ombwdsmon.cymru/
 • One Voice Wales: The Voice of Community and Town Councils in Wales


  One Voice Wales is the principal organisation for communi... Dyddiad Archifo: 2009-12-09 http://www.onevoicewales.org.uk/
 • Participation Cymru


  Participation Cymru work for better engagement in Welsh p... Dyddiad Archifo: 2015-06-03 http://www.participationcymru.org.uk/
 • Un Llais Cymru: Llais Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru


  One Voice Wales is the principal organisation for communi... Dyddiad Archifo: 2021-02-13 http://www.unllaiscymru.org.uk/
 • WLGA (@WelshLGA) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Welsh Local Government Association (WLGA) is the voice of... Dyddiad Archifo: 2019-01-22 https://twitter.com/WelshLGA/
 • WLGA European Office (@WelshLGA_Europe) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Welsh Local Government Association twitter account explor... Dyddiad Archifo: 2019-01-22 https://twitter.com/WelshLGA_Europe/
 • Wales Public Services 2025 | Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 |


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig This website covers the work of Wales Public Services 202... Dyddiad Archifo: 2021-06-29 http://www.walespublicservices2025.org.uk/
 • Welsh Local Government Association (WLGA)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Welsh Local Government Association (WLGA) represents ... Dyddiad Archifo: 2021-02-12 https://www.wlga.wales/
 • Welsh Local Government Association - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Welsh Local Government Association (WLGA) represents ... Dyddiad Archifo: 2013-07-29 http://www.wlga.gov.uk/
 • Y Lab Wales (@YLabWales) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Y Lab (Welsh for 'The Lab') is the Public Services Innova... Dyddiad Archifo: 2017-01-18 https://twitter.com/YLabWales/