Skip to main content

Commissions/ Comisiynau

25 safleoedd yn y casgliad
 • Adroddiad Cenedlaethau?r Dyfodol | Future Generations Report


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig This is the website for Future Generation Commissioner, I... Dyddiad Archifo: 2021-05-18 https://www.futuregenerations2020.wales/
 • All Wales Convention | Confensiwn Cymru Gyfan


  The public consultation period ended on the 21st August 2... http://allwalesconvention.org/
 • Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau i Gymru |


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2012-08-30 http://bcomm-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Children's Commissioner for Wales | Comisiynydd Plant Cymru


  The Children's Commissioner for Wales protect and promote... Dyddiad Archifo: 2022-01-28 http://www.childcomwales.org.uk/
 • Children´s Commissioner for Wales | Comisiynydd Plant Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Children´s Commissioner for Wales protect and promote... Dyddiad Archifo: 2015-07-03 http://www.childcom.org.uk/
 • Climate Change Commision for Wales | Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd


  Dyddiad Archifo: 2016-02-04 http://www.thecccw.org.uk/
 • Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus


  Public Services Staff Commission is an independent non-st... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://llyw.cymru/comisiwn-staff-y-gwasanaethau-cyhoeddus/
 • Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru


  The Commission on Justice in Wales, which was set up by t... Dyddiad Archifo: 2019-11-20 https://llyw.cymru/comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru
 • Comisiynydd Plant Cymru


  The Children's Commissioner for Wales protect and promote... Dyddiad Archifo: 2022-01-28 https://www.complantcymru.org.uk/
 • Comisiynydd Pobl H?n Cymru (@comisiwnphcymru) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter account for the Comisiynydd Pobl H?n Cymru | ... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/comisiwnphcymru/
 • Comisiynydd Safonau


  The Standards Commissioner is an independent person appoi... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://comisiynyddsafonaucymru.org/
 • Comisiynydd y Gymraeg


  The Welsh Language Commissioner was established in 2012 t... Dyddiad Archifo: 2021-11-06 http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/
 • Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


  According to the site, 'the Well-being of Future Generati... Dyddiad Archifo: 2017-04-21 http://cenedlaethaurdyfodol.cymru/
 • Commission on Devolution in Wales | Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru


  http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/about/
 • Commission on Justice in Wales, The


  The Commission on Justice in Wales, which was set up by t... Dyddiad Archifo: 2019-11-20 https://gov.wales/commission-justice-wales
 • Forestry Commission Wales | Comisiwn Coedwigaeth Cymru


  The Forestry Commission is a non-ministerial government d... Dyddiad Archifo: 2008-08-05 http://www.forestry.gov.uk/wales/
 • Future Generations Commissioner for Wales | Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru


  According to the site, 'the Well-being of Future Generati... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://www.futuregenerations.wales/
 • Independent Commission on Funding & Finance for Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru


  The Commission was set up to review the funding and finan... http://wales.gov.uk/icffw/home/?lang=en
 • Independent Commission on Social Services in Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru


  The Commission was established to consider the provision ... Dyddiad Archifo: 2011-11-04 http://www.icssw.org/
 • Local Government Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2012-06-18 http://lgbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Older People's Commissioner for Wales (@talkolderpeople) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter account for the Older People's Commissioner f... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/talkolderpeople/
 • Public Service Staff Commission


  Public Services Staff Commission is an independent non-st... Dyddiad Archifo: 2016-12-09 http://publicservicesstaffcommission.gov.wales/
 • Richard Commission,The | Comisiwn Richard


  The Commission on the Powers and Electoral Arrangements o... Dyddiad Archifo: 2010-03-23 http://www.comisiwnrichard.gov.uk/
 • Standards Commissioner


  The Standards Commissioner is an independent person appoi... Dyddiad Archifo: 2017-09-06 http://standardscommissionerwales.org/
 • Wales Concordat | Concordat Cymru


  In May 2005 the principal external review bodies inspecti... http://www.walesconcordat.org.uk/