Skip to main content

Welsh Government/ Llywodraeth Cymru

266 safleoedd yn y casgliad
 • Green Wales | Cymru Werdd


  This is the Natural Resources Wales Environmental Managem... Dyddiad Archifo: 2013-04-06 http://www.greenwales.ccw.gov.uk
 • Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol


  The National Procurement Service (NPS) for Wales was anno... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://llyw.cymru/y-gwasanaethau-caffael-cymru
 • Gweithlu Camddefnyddio Sylweddau Cymru | Substance Misuse Workforce Wales


  Substance Misuse Workforce Wales is a Welsh Government pr... Dyddiad Archifo: 2020-10-22 http://www.substancemisuseworkforcewales.org/?lang=en
 • Gwlad


  Gwald is the Welsh Government's newsletter for farm and f... Dyddiad Archifo: 2017-02-11 http://gov.wales/topics/environmentcountryside/gwlad/
 • Gwlad


  Gwlad is a Welsh Government produced for the Agricultural... Dyddiad Archifo: 2014-09-11 http://gwladonline.org/?lang=cy
 • Health Wise Wales | Doeth am Iechyd Cymru


  HealthWise Wales is a partnership between the public and ... Dyddiad Archifo: 2016-05-25 http://www.healthwisewales.gov.wales/
 • Health and Care Research Wales


  Health and Care Research Wales is funded and overseen by ... Dyddiad Archifo: 2016-05-12 http://www.healthandcareresearch.gov.wales/
 • Health and Care Research Wales


  The website for Health and Care Research Wales, supportin... Dyddiad Archifo: 2020-10-22 https://healthandcareresearchwales.org/
 • Health and Care Research Wales (@ResearchWales) on Twitter


  The Twitter account for Health and Care Research Wales, s... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/ResearchWales/
 • Health and Care Research Wales Covid updates


  Covid uodates from Health and Care Research Wales, a body... Dyddiad Archifo: 2020-10-22 https://healthandcareresearchwales.org/covid-19-updates
 • Health and Social Services Minister for the Welsh Government (@wgmin_health) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter account for the Health and Social Services Mi... Dyddiad Archifo: 2020-01-22 https://twitter.com/wgmin_health/
 • Healthcare Excellence


  The purpose of this site is to provide health professiona... Dyddiad Archifo: 2018-12-01 http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=465
 • Healthy weight: healthy Wales | Pwysau Iach: Cymru Iach


  Healthy weight: healthy Wales is a Welsh Government cons... Dyddiad Archifo: 2019-02-13 https://beta.gov.wales/healthy-weight-healthy-wales
 • Help Wales reduce its Carbon Footprint | Helpu Cymru i laihau ei Hol Troed Carbon


  This was a Welsh Government initiative looking at ways to... Dyddiad Archifo: 2020-10-23 http://www.walescarbonfootprint.gov.uk/?lang=en
 • Help to Buy Wales | Cymorth i Brynu Cymru


  Help to Buy ? Wales provides a shared equity loan to buye... Dyddiad Archifo: 2014-08-20 http://helptobuywales.co.uk/
 • Historical Wales | Cymru Hanesyddol


  Historic Wales is a map-enabled portal for historic envir... Dyddiad Archifo: 2018-04-19 https://historicwales.gov.uk/
 • Hwb News (@HwbNews) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Hwb is the Learning and teaching portal for Wales. This i... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/HwbNews/
 • Hwb: Dysgu Digidol ar gyfer Cymru | Digital Learning for Wales


  Hwb is the all Wales virtual learning environment (VLE) a... Dyddiad Archifo: 2016-12-08 https://hwb.gov.wales/
 • Hwb: Learning and teaching for Wales


  Hwb is the Learning and teaching portal for Wales. Dyddiad Archifo: 2014-08-05 http://hwb.wales.gov.uk/
 • Independent Commission on Funding & Finance for Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru


  The Commission was set up to review the funding and finan... http://wales.gov.uk/icffw/home/?lang=en
 • Independent Commission on Social Services in Wales | Y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru


  The Commission was established to consider the provision ... Dyddiad Archifo: 2011-11-04 http://www.icssw.org/
 • International Business Wales - Inward Investment and International Trade: IBW


  International Business Wales (IBW) helps global companies... http://www.walestrade.com/
 • International Learning Opportunities (ILO) | Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol


  The International Learning Opportunities (ILO) programme ... Dyddiad Archifo: 2019-02-23 https://internationallearningopportunities.blog.gov.wales/
 • International Learning Opportunities: Developing Leadership, Developing World, Developing Wales


  The International Learning Opportunities (ILO) programme ... http://www.bridgesandlinks2africa.org.uk
 • Joint Ministerial Committee (JMC)


  The Joint Ministerial Committee (JMC) was established in ... Dyddiad Archifo: 2017-01-31 http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/jmcpubs1/
 • Just Ask Wales


  The Welsh Government programme ?Just Ask Wales? aims to a... Dyddiad Archifo: 2014-08-15 http://www.justask.wales.com/
 • Just Ask Wales


  A Welsh Government offering support and advice for busine... Dyddiad Archifo: 2016-10-11 http://www.justaskwales.com
 • Law Wales | Cyfraith Cymru


  This Welsh Government site provides information about Wal... Dyddiad Archifo: 2016-12-16 http://law.gov.wales/
 • Learning Channel


  Academi Wales has been established as the Welsh public se... Dyddiad Archifo: 2021-02-02 https://www.learningwales.tv/
 • Learning Wales


  This is the Welsh Government source for the latest educat... Dyddiad Archifo: 2020-07-14 https://learning.gov.wales/
 • Learning and Skills Observatory Wales


  The Learning and Skills Observatory (LSO) encourages the ... Dyddiad Archifo: 2017-01-20 https://www.learningobservatory.com/
 • Learning in Wales | Dysgu Cymru


  Learning in Wales pages are from the Welsh Government site. Dyddiad Archifo: 2012-11-06 http://learning.wales.gov.uk/?lang=en
 • Life Sciences Hub Wales | Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru |


  Life Sciences Hub Wales aim is to help the people of Wale... Dyddiad Archifo: 2016-05-25 http://www.lifescienceshubwales.com/
 • Lle, A Geo-Portal for Wales | Porth Ddaear i Gymru


  The Lle Geo-Portal has been developed as a partnership be... Dyddiad Archifo: 2016-12-16 http://lle.gov.wales/
 • Llywodraeth Cymru (llywodraethcymru) on Twitter


  The Twitter account for the devolved Government for Wales... Dyddiad Archifo: 2020-01-22 https://twitter.com/LlywodraethCym/
 • Llywodraeth Cymru Amgylchedd a Ffermio (@LlCAmgylchFferm) on Twitter


  This is the official Welsh Government channel for Environ... Dyddiad Archifo: 2020-10-23 https://twitter.com/LlCAmgylchFferm/
 • Llywodraeth Cymru Cyfarfodydd y Cabinet


  The sites provides agendas, minutes and papers from Welsh... Dyddiad Archifo: 2021-06-08 https://llyw.cymru/cyfarfodydd-y-cabinet/
 • Llywodraeth Cymru Diwylliant (@LlCDiwylliant) on Twitter


  This is the official Welsh Government channel for Culture... Dyddiad Archifo: 2020-10-22 https://twitter.com/LlCDiwylliant/
 • Llywodraeth Cymru Economi a Thrafnidiaeth (@LlCEconomi) on Twitter


  The Twitter account for Welsh Government Economy and Tran... Dyddiad Archifo: 2020-01-22 https://twitter.com/LlCEconomi/
 • Llywodraeth Cymru Iechyd a Gofal (@LlCIechydaGofal) on Twitter


  This is the official Welsh Government channel for Health ... Dyddiad Archifo: 2020-03-24 https://twitter.com/LlCIechydaGofal/
 • Llywodraeth Cymru Newid Hinsawdd (@NewidHinsawdd) on Twitter


  This is the official Welsh Government channel for climate... Dyddiad Archifo: 2021-06-25 https://twitter.com/NewidHinsawdd/
 • Llywodraeth Cymru beta (2017 - )


  The beta site for the Welsh Government. Dyddiad Archifo: 2021-02-18 https://beta.llyw.cymru/
 • Local Government Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2012-06-18 http://lgbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
 • Local energy | Ynni Lleol


  Local energy is the Welsh Government?s renewable energy s... Dyddiad Archifo: 2016-12-16 http://localenergy.gov.wales/
 • M4 Corridor around Newport


  Dyddiad Archifo: 2016-05-13 http://www.gov.wales/m4newport
 • MapDataCymru: Data a mapiau o sector cyhoeddus Cymru


  DataMapWales serves as a source for public sector data in... Dyddiad Archifo: 2021-07-21 https://mapdata.llyw.cymru/
 • Marine and Fisheries/ m˘r a physgodfeydd, Y


  Dyddiad Archifo: 2017-03-25 https://gov.wales/marine-fisheries
 • Mark Drakeford (@markdrakefordam) on Instagram (Welsh Labour politician)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Instagram account for Mark Drakeford, Assembly Member for... https://www.instagram.com/markdrakefordam/
 • Mentora | Mentoring


  The Business Wales Mentoring Programme is for business ow... Dyddiad Archifo: 2015-06-24 http://business.wales.gov.uk/mentoring/