Skip to main content

Inspectorates/ Arolygaethau

30 safleoedd yn y casgliad
 • Arolygiaeth Gofal Cymru


  Arolygiaeth Gofal Cymru/ Care Inspectorate Wales is a bod... Dyddiad Archifo: 2020-05-20 https://arolygiaethgofal.cymru/
 • Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (@Arolygu_gofal) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter account for the Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/Arolygu_gofal/
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru


  Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru/ Healthcare Inspectorate W... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 https://agic.org.uk/
 • Audit Office | Archwilio Cymru


  The Auditor General is the statutory external auditor of ... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 http://www.audit.wales/
 • Audit Wales (@WalesAudit) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Auditor General is the statutory external auditor of ... Dyddiad Archifo: 2020-07-02 https://twitter.com/WalesAudit/
 • Boundary Commission Review Wales Consultation Portal


  The Boundary Commission for Wales is the independent orga... Dyddiad Archifo: 2021-09-16 https://www.bcw-reviews.org.uk/
 • Care Inspectorate Wales


  Care Inspectorate Wales is a body that regulate and inspe... Dyddiad Archifo: 2021-06-29 http://careinspectorate.wales/
 • Care Inspectorate Wales (CIW) (@care_wales) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Twitter account for the Care Inspectorate Wales (CIW)... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/care_wales/
 • Care and Social Services Inspectorate Wales | Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru


  Care and Social Services Inspectorate Wales register, ins... Dyddiad Archifo: 2013-06-04 http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/?lang=en
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 http://www.cffdl.llyw.cymru
 • Estyn (@EstynHMI) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Edu... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/EstynHMI/
 • Estyn: Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Cymru


  Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Edu... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 https://www.estyn.llyw.cymru/
 • Estyn: Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales


  Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Edu... Dyddiad Archifo: 2019-11-16 http://www.estyn.gov.uk/
 • EstynAEM (@EstynAEM) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Edu... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/EstynAEM/
 • Healthcare Inspectorate Wales (@HIW_Wales) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru/ Healthcare Inspectorate W... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/hiw_wales/
 • Healthcare Inspectorate Wales | Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru


  Healthcare Inspectorate Wales is the independent inspecto... Dyddiad Archifo: 2013-06-20 http://www.hiw.org.uk/
 • Independent QC Investigation | Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines


  The Independent QC Investigation is investigating the Fir... Dyddiad Archifo: 2021-03-13 https://www.iqci.org.uk/
 • Independent Remuneration Panel for Wales | Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol


  The Independent Remuneration Panel for Wales is responsib... Dyddiad Archifo: 2013-06-20 http://wales.gov.uk/irpwsub/home/?lang=en
 • Local Democracy and Boundary Commission for Wales


  The Local Democracy and Boundary Commission for Wales is ... Dyddiad Archifo: 2020-12-02 http://www.ldbc.gov.wales/
 • National Assembly for Wales Remuneration Board | The Bwrdd Taliadau Cynulliad Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Remuneration Board is an independent body responsible... Dyddiad Archifo: 2019-03-19 http://www.remunerationboard.wales/
 • Ombudsman: Public Service Ombudsman for Wales


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The Public Services Ombudsman for Wales has legal powers ... Dyddiad Archifo: 2015-11-13 http://www.ombudsman-wales.org.uk/
 • Ombwdsman: Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The website for the Public Services Ombudsman for Wales, ... Dyddiad Archifo: 2020-02-07 https://www.ombwdsmon.cymru/
 • Planning Inspectorate, The | Arolygiaeth Gynllunio, Yr


  The Planning Inspectorate deals with planning appeals, na... Dyddiad Archifo: 2013-06-25 http://planninginspectorate.wales.gov.uk/?lang=en
 • Public Services Ombudsman for Wales (@OmbudsmanWales) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Twitter feed for Public Services Ombudsman for Wales, wit... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/OmbudsmanWales/
 • Public Services Ombudsman for Wales, The


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The website for the Public Services Ombudsman for Wales, ... Dyddiad Archifo: 2019-03-12 https://www.ombudsman.wales/
 • Wales Audit Office


  The Wales Audit Office supports the Auditor General as th... Dyddiad Archifo: 2015-03-13 http://www.wao.gov.uk/
 • Wales Audit Office | Swyddfa Archwilio Cymru


  The website of the Wales Audit Office | Swyddfa Archwilio... Dyddiad Archifo: 2019-08-23 https://walesauditoffice.wordpress.com/
 • Wales Audit Office | Swyddfa Archwilio Cymru


  Dyddiad Archifo: 2014-05-14 http://www.wao.gov.uk/system/files/publications/fu_review_cwm_taf_ward_staffing_2014_english.pdf
 • Wales Audit Office: Council Income Generator


  This is a Wales Audit Office study into income generation... http://incomegeneration.audit.wales/
 • Wales Audit Office: Good Practice Exchange | Cyfnewidfa Arfer Da


  The Good Practice Exchange blog by the Wales Audit Offcie... Dyddiad Archifo: 2017-06-03 https://goodpracticeexchange.wales/