Skip to main content

Welsh Government

35 safleoedd yn y casgliad
 • All Wales Medicines Strategy Group


  AWMSG works with numerous specialist groups undertaking a... Dyddiad Archifo: 2013-10-25 http://www.awmsg.org/
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (@AGIC_Cymru) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru/ Healthcare Inspectorate W... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://twitter.com/AGIC_Cymru/
 • Beating Cervical Cancer | Curo Canser Ceg y Groth


  This is the Welsh Government page from 2013 on beating ce... Dyddiad Archifo: 2020-01-29 http://wales.gov.uk/beatingcervicalcancer/home/?skip=1&lang=en
 • Chief Medical Officer for Wales | Prif Swyddog Meddygol Cymru


  The Chief Medical Officer for Wales provides independent ... http://www.cmo.wales.gov.uk/
 • Complex care Information and Support Site (CCISS)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Information on this site is to support health and social ... Dyddiad Archifo: 2018-10-04 http://www.cciss.org.uk/
 • Dr Frank Atherton (@CMOWales) on Twitter


  The official account of the Chief Medical Officer for Wal... Dyddiad Archifo: 2020-03-24 https://twitter.com/CMOWales/
 • E.coli Public Inquiry | Ymchwiliad Cyhoeddus yr Achosion E.coli


  This is the Welsh Government's pages on the E.coli Public... Dyddiad Archifo: 2013-06-25 http://wales.gov.uk/ecoliinquiry/
 • Governance e-manual | E-lawlyfr llywodraethu


  This manual is designed to assist NHS organisations in Wa... Dyddiad Archifo: 2018-12-13 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/1064
 • Grwp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan | All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig The All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG) was establ... Dyddiad Archifo: 2021-06-29 http://awmsg.org/
 • Health Inspectorate Wales: Reports


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Reports section of Health Inspectorate Wales website. Dyddiad Archifo: 2019-05-23 http://hiw.org.uk/reports/
 • Health Research Wales


  'Health Research Wales has been established to provide a ... Dyddiad Archifo: 2015-08-25 http://www.healthresearchwales.com/
 • Health and Care Research Wales


  Health and Care Research Wales is funded and overseen by ... Dyddiad Archifo: 2016-05-12 http://www.healthandcareresearch.gov.wales/
 • Health and Care Research Wales (@ResearchWales) on Twitter


  The Twitter account for Health and Care Research Wales, s... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/ResearchWales/
 • Healthcare Excellence


  The purpose of this site is to provide health professiona... Dyddiad Archifo: 2018-12-01 http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=465
 • Healthcare Inspectorate Wales | Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru


  Healthcare Inspectorate Wales is the independent inspecto... Dyddiad Archifo: 2013-06-20 http://www.hiw.org.uk/
 • Healthy weight: healthy Wales | Pwysau Iach: Cymru Iach


  Healthy weight: healthy Wales is a Welsh Government cons... Dyddiad Archifo: 2019-02-13 https://beta.gov.wales/healthy-weight-healthy-wales
 • Help with care costs | Help gyda chostau iechyd


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Although treatment on the NHS is free at the point of del... Dyddiad Archifo: 2018-06-15 http://www.healthcosts.wales.nhs.uk/
 • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (@hwbgbcymru) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru/ Life Sciences Hub Wales aim is... Dyddiad Archifo: 2020-05-13 https://twitter.com/hwbgbcymru/
 • Life Sciences Hub Wales (@lshubwales) on Twitter


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Life Sciences Hub Wales aim is to help the people of Wale... Dyddiad Archifo: 2020-05-13 https://twitter.com/lshubwales/
 • Llywodraeth Cymru: Iechyd a gofal cymdeithasol


  Dyddiad Archifo: 2020-03-25 https://llyw.cymru/iechyd-a-gofal-cymdeithasol
 • MI-Cym! Mesurau Iechyd Cymraeg or Welsh Language Health Measures


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig MI-Cym! (Mesurau Iechyd Cymraeg or Welsh Language Health ... Dyddiad Archifo: 2017-02-04 http://micym.org/llais/static/index.html
 • Mental Health Review Tribunal for Wales


  The Mental Health Review Tribunal for Wales (MHRT for Wal... Dyddiad Archifo: 2016-12-16 http://mentalhealthreviewtribunal.gov.wales/
 • My Local Health & Social Care | Fy Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lleol


  My Local Health & Social Care is a Welsh Government porta... Dyddiad Archifo: 2017-01-20 http://mylocalhealthservice.wales.gov.uk/
 • National Assembly for Wales Health, Social Care and Sport Committee (@SeneddIechyd) on Twitter


  The Twitter account for the National Assembly for Wales H... Dyddiad Archifo: 2020-01-21 https://twitter.com/SeneddIechyd/
 • National Assembly for Wales Health, Social Care and Sport Committee (@seneddhealth) on Twitter


  The Twitter account for the National Assembly for Wales H... Dyddiad Archifo: 2020-01-21 https://twitter.com/seneddhealth/
 • Organ Donation Wales | Rhoi Organau Cymru


  On 1 December 2015, Wales became the first country in the... Dyddiad Archifo: 2016-12-16 http://organdonationwales.org/
 • Smoking Ban Wales | Gwahardd Smygu Cymru


  Dyddiad Archifo: 2013-06-20 http://wales.gov.uk/smokingbanwalessub/home/?lang=cy
 • Swyddfa Rheoli a Llywodraethu Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru Gyfan | All Wales Primary Care Research Management & Governance Office


  Dyddiad Archifo: 2020-03-26 http://www.primarycarermg.wales.nhs.uk
 • Technology Enabled Care Cymru/ Gofal Wedi'i Alluogi Gan Dechnoleg


  The website for Digital Health Ecosystem Wales, bringing ... Dyddiad Archifo: 2019-10-31 https://digitalhealth.wales/
 • Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru


  The Mental Health Review Tribunal for Wales (MHRT for Wal... Dyddiad Archifo: 2020-07-15 https://tribiwnlysadolyguiechydmeddwl.llyw.cymru/
 • Wales Information Governance Board (WIGB)


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig According to the site, 'The Wales Information Governance ... Dyddiad Archifo: 2016-11-17 http://www.wigb.wales.nhs.uk/
 • Welsh Government: Health and social care


  Dyddiad Archifo: 2020-03-25 https://gov.wales/health-social-care
 • Ymchwil Cymru (@YmchwilCymru) on Twitter


  The Twitter account for Ymchwil Cymru | Health and Care R... Dyddiad Archifo: 2020-01-23 https://twitter.com/YmchwilCymru/
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru


  Health and Care Research Wales is funded and overseen by... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru


  I'w gweld yn adeilad y Llyfrgell yn unig Health and Care Research Wales is funded and overseen by ... Dyddiad Archifo: 2020-12-04 https://ymchwiliechydagofalcymru.org/